Tỉ lệ thành công xạ trị đầu cổ tại Vinmec tương đương với Nhật và Mỹ

Tỉ lệ thành công xạ trị đầu cổ tại Vinmec tương đương với Nhật và Mỹ

Trung tâm Xạ trị Vinmec liên tục duy trì được kết quả đã đạt được từ năm 2018 đến nay: Tỷ lệ sống thêm của bệnh nhân ung thư đầu cổ tiến triển sau 3 năm là 87.5%. Kết quả này tương đương với thực tế tại Nhật và Mỹ hiện nay.