Thư mời tham gia thử nghiệm lâm sàng: Ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn điều trị bệnh xơ gan

Thư mời tham gia thử nghiệm lâm sàng: Ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn điều trị bệnh xơ gan