......
Hội thảo "Ứng dụng ghép tế bào gốc trong điều trị các bệnh nan y"

Hội thảo "Ứng dụng ghép tế bào gốc trong điều trị các bệnh nan y"

Ngày 25/6/2022, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và công nghệ Gen Vinmec tổ chức hội thảo “Ứng dụng ghép tế bào gốc trong điều trị các bệnh nan y” tại Flamingo Cát Bà Beach Resort Hải Phòng nhằm cập nhật những ứng dụng của tế bào gốc trong điều trị các bệnh Alzheimer, liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị ung thư, ứng dụng lâm sàng của phương pháp giải trình tự gen whole exome sequence cho bệnh tim mạch và động kinh kháng thuốc ....
  • Sinh hoạt khoa học hàng tháng

    Sinh hoạt khoa học hàng tháng

    Các buổi sinh hoạt Khoa học của Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec được tổ chức định kỳ hàng tháng. Tại buổi họp, các cán bộ nghiên cứu được Viện trưởng yêu cầu trình bày những cập nhật mới nhất về các nghiên cứu tiến bộ của y văn thế giới liên quan đến lĩnh vực Tế bào gốc và Công nghệ Gen, và tóm tắt khả năng có thể nghiên cứu ứng dụng tại Vinmec, đặc biệt các chuyên đề liên quan đến định hướng nghiên cứu của Viện
  • Hội nghị khoa học quốc tế - VCGT 2021. Liệu pháp tế bào và gen: tiên phong mở lối

    Hội nghị khoa học quốc tế - VCGT 2021. Liệu pháp tế bào và gen: tiên phong mở lối

    Hội nghị khoa học quốc tế Liệu pháp Tế bào và Gen lần thứ 4 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 29/10 với chủ đề: "Liệu pháp Tế và và Gen: Tiên phong mở lối"