......

Featured products

Gói sàng lọc ung thư buồng trứng - Nguy cơ cao

Đánh giá và phát hiện các dấu hiệu ung thư buồng trứng sớm ...

5.000.000 đ
View Details
Chương trình tiêm chủng Golden Baby (0-1 tuổi)

Phòng ngừa 10 bệnh quan trọng đi kèm thẻ Super Baby ưu đãi đến ...

20.500.000 đ
View Details
Chương Trình Thai sản, Sinh thường, Thai Đơn (27 Tuần)

Theo dõi sự phát triển của bé những tháng cuối, cùng mẹ chuẩn bị hành trang đón ...

41.100.000 đ
View Details
Gói Máu cuống rốn - Lưu trữ 1 mẫu 1 năm

100% phí lưu trữ được dùng để chữa bệnh cho bé nếu cần sử dụng đến máu ...

30.000.000 đ
View Details