......

How many calories does jogging for 30 minutes a day burn?

This is an automatically translated article.


Jogging for 30 minutes a day is a good form of exercise, without exertion, so it can be maintained for a long time. Jogging for 30 minutes a day can burn from 200 to 500 calories, the level of energy consumption is suitable for people who need to lose weight and exercise.

1. How many calories does a 30-minute jog burn?


How many calories do 30 minutes of jogging reduce? Jogging for 30 minutes a day can help reduce 200 - 500 calories, depending on the type of physical activity and the duration of the exercise. Specific information is provided in the description below:
Hoạt động thể thao Người nặng 56kg Người nặng 70kg Người nặng 84kg
Đạp xe: 12-13,9 dặm / giờ 240 288 336
Chạy : 5 dặm / giờ (12 phút / dặm) 240 288 336
Đi xe đạp: BMX hoặc leo núi 255 306 357
Chạy bền 255 316 377
Đạp xe: 14-15,9 dặm / giờ 300 360 420
Chạy bộ trên máy chạy 180 216 252
Chạy: 6 dặm / giờ (10 phút / dặm) 495 360 420
Đạp xe: 16-19 dặm / giờ 360 432 534
Chạy: 7,5 mph (8 phút / dặm) 375 450 525
Chạy xe đạp trong nhà mức vừa phải 210 252 294
Đi xe đạp: > 20 dặm / giờ 495 594 693
Chạy: 10 dặm / giờ (6 phút / dặm) 453 562 671
Đi bộ / Chạy bộ: chạy bộ <10 phút. 180 216 252
Đi bộ đường dài 170 216 252
Đi bộ: 4 dặm / giờ (15 phút / dặm) 135 175 189
Đi bộ: 3,5 dặm / giờ (17 phút / dặm) 107 133 159
Tập thể dục 120 144 168
Chạy xe đạp trong nhà cường độ cao 315 278 411

2. 7 benefits of jogging 30 minutes a day

2.1. Burn fat


The results of many studies show that jogging for just 15-30 minutes kicks up your metabolism and burns certain types of fat both during and after your workout. That's because when the running time is short, the body will use fat as its main source of energy, rather than relying on carbohydrates as the intensity of the workout increases.
Fat is continuously burned after running. After an intense run, the body goes into EPOC (excess oxygen consumption after running) mode, where it uses energy from fats and carbohydrates to recover to its pre-workout state. EPOC can last from 15 minutes to 48 hours, so just 30 minutes of jogging a day can help you burn fat in 2 days.

2.2. Improve morale


Jogging for 30 minutes a day makes the body feel good by releasing a large amount of endorphins that promote a feeling of "uplifted" during and after jogging.
Regular jogging has many mental health benefits, from reducing stress and anxiety to improving energy levels. Try doing short, regular runs for 1 month to feel the effects of running.

2.3. Quick recovery


Jogging for 30 minutes a day is unlikely to make you feel overwhelmed. This means that the risk of injury is very low. As long as you do your usual stretching after a workout, your body will recover quickly and be ready to work out the next day.
Even for someone who regularly runs long distances, an occasional 30-minute jog is an important part of a healthy routine.
chạy bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo
Chạy bộ 30 phút giảm bao nhiêu calo là thắc mắc chung của nhiều người

2.4. Burn calories


How many calories do 30 minutes of jogging reduce? A 30-minute jog burns between 200-500 calories. This is the ideal amount of weight loss for people who are on a weight loss regimen.

2.5. Improve sleep


Jogging for 30 minutes a day helps you to improve sleep. Short-distance jogging, though not as strenuous as long-distance running, still ensures a good night's sleep.
The deep sleep phase is very important for physical recovery. Therefore, a good night's sleep both helps restore fitness and helps maintain long-term exercise.
Note, you should not jog right before bedtime because the amount of endorphins released before sleep can keep you awake all night.

2.6. Improve your body shape


Jogging 30 minutes a day for 3-5 days can improve muscle, lose weight, brighten skin and strengthen skin. This helps maintain positivity and confidence in you.

2.7 Improved longevity


Better quality of life thanks to the benefits from running such as improved circulation, lower blood pressure, balance good and bad cholesterol, reduce stress, improve brain function, memory will facilitate to increase your lifespan.
Jogging for 30 minutes a day is a good form of exercise, without exertion, so it can be maintained for a long time. Accordingly, depending on your health status, you can choose appropriate forms of exercise.

Please dial HOTLINE for more information or register for an appointment HERE. Download MyVinmec app to make appointments faster and to manage your bookings easily.


References: letsdothis.com, health.harvard.edu

2K

Relating articles
 • tập thể thao bao nhiêu là đủ
  How much exercise is enough?

  Tập thể thao bao nhiêu là đủ? Thời gian khuyến nghị phụ thuộc vào loại hình luyện tập, với tập luyện vừa phải thì 150 phút mỗi tuần, tương đương với 30 phút/ngày trong 5 ngày mỗi tuần; tập luyện ...

  Readmore
 • Tập thể dục
  Boost your body's metabolism through exercise

  Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là từ chỉ quá trình biến đổi thức ăn thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Có nhiều yếu tố để cải thiện quá trình này. Trong đó, tập thể dục ...

  Readmore
 • Sau phẫu thuật giảm cân
  8 ways to burn calories and lose fat

  Tìm cách để tăng mức tiêu hao năng lượng dự trữ và giảm béo đang dần trở thành mối quan tâm thường trực của mỗi người trước tình trạng thừa cân, béo phì đang gia tăng nhanh.

  Readmore
 • Cách tập thể dục cho người bận rộn
  How do you find time for physical activity when you're busy?

  Bạn biết rằng thể dục rất quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, nếu đang bận rộn với công việc và thời gian dành cho gia đình, bạn bè. Làm thế nào để có thể sắp ...

  Readmore
 • ky-thuat-tap-van-dong-co-khang-tro
  Resistance training techniques

  Tập vận động có kháng trở là động tác tập chủ động do người bệnh thực hiện, trong đó sự co cơ động hay tĩnh bị kháng lại bằng một lực đến từ bên ngoài. Mục đích là làm tăng ...

  Readmore