Công ty CP Bệnh viện ĐKQT Vinmec cần tuyển gấp 01 Công tác viên tổ chức sự kiện

Công ty CP Bệnh viện ĐKQT Vinmec cần tuyển gấp 01 Công tác viên tổ chức sự kiện