Uses of Midazolam - Hameln 5mg/ml


Midazolam is a sedative that can be used by both adults and children. The drug is administered during diagnosis or during treatment with or without the use of local anesthesia. Please refer to some basic information about this drug before using.

1. What are the effects of taking Midazolam?


Midazolam medicine 5mg/ml is prepared as an injection solution containing the main ingredient Midazolam Hydrochloride 5.56mg (Midazolam 5.00mg) and excipients just enough.
This is a derivative of the Imidazobenzodiazepine group known for its strong sedative and sleep-inducing properties. In addition, the drug also has anti-anxiety, convulsive and muscle relaxant effects with high efficiency.

2. Indications and contraindications


2.1. Indications Midazolam is usually prescribed by doctors in the following cases:
Used for the purpose of sedation before and during diagnosis or when treating with or without local anesthesia. The drug is also used in pre-anesthesia before induction of anesthesia, induction of anesthesia combined with sedation in anesthesia. Administer sedation in the intensive care unit. 2.2. Contraindications Do not use Midazolam in the following cases:
Patients with hypersensitivity to the Midazolam Hydrochloride component of the drug. Do not use in patients with acute, severe respiratory failure. People with congestive heart failure, liver failure, myasthenia gravis, acute or chronic lung disease, pregnant women in the first 3 months of pregnancy.

3. Dosage and usage


Midazolam 5mg/ml is used by injection with reference dose as follows:
Pre-anesthesia: 2.5 mg IV injection 5 - 10 minutes before the procedure, if necessary repeat with 1mg dose , a total dose of 5 mg. For elderly subjects, the dose should be reduced to 1-1.5 mg, children use a dose of 0.15 - 0.20 mg/kg. Induction: 10 - 15 mg IV injection in adults. Meanwhile in children IM injection 0.15 - 0.20 mg/kg + ketamine 4 - 8 mg/kg. Maintain maximum anesthesia: Use at a dose of 0.05 - 0.4 mg/kg/hour.

4. Side effects


When using Midazolam 5mg/ml, some rare side effects include:
Skin disorders with manifestations such as itching, urticaria. Nervous disorders with typical signs are decreased alertness, prolonged sedation, drowsiness, headache, dizziness, irritability, agitation, anger, convulsions... Digestive disorders with signs Symptoms such as vomiting, nausea, constipation... Respiratory and cardiovascular disorders with typical signs include respiratory failure, apnea, drop in blood pressure, vasodilation... The whole body disorder causes the patient to spasm. bronchospasm, anaphylaxis... Disturbances at the injection site causing pain, thrombophlebitis... When any abnormal signs appear, the patient should immediately contact a doctor, pharmacist or go to the hospital. nearest medical center for timely and effective treatment.

5. Some notes when using Midazolam 5mg/ml


Midazolam 5mg/ml has the ability to interact with alcohol, psychotropic drugs, sedatives, antidepressants, sleeping pills, pain relievers. Therefore, the patient absolutely should not use alcohol, beer and the above drugs while taking Midazolam.
Adults over 60 years old need to be very careful when using the drug, need to balance the appropriate dose. Patients with chronic or debilitating diseases take the drug as prescribed by the doctor. Chronic respiratory failure, chronic kidney failure, liver failure or heart failure, children with cardiovascular abnormalities are also very cautious when using the drug. Midazolam 5mg/ml is a medicine to be used only with the help of a medical professional. Therefore, patients absolutely do not arbitrarily use drugs to avoid affecting health, even endangering life.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

121 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan
 • cây thảo quyết minh
  Cây thảo quyết minh tốt cho mắt?

  Thảo quyết minh được biết đến là một loại cây có tác dụng an thần chữa chứng mất ngủ, trị đau mắt, táo bón... Vậy thực sự cây thảo quyết minh có tác dụng gì trong việc chữa bệnh?

  Đọc thêm
 • Vinmec hợp tác cùng VinUni và GE trong đào tạo liên tục về Chẩn đoán hình ảnh và Gây mê
  Gây mê có đáng sợ như bạn vẫn nghĩ?

  Gây mê là một thuật ngữ chung để chỉ các hình thức vô cảm bao gồm gây ngủ và/hoặc không đau để mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân khi thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật. Như ...

  Đọc thêm
 • theo dõi thần kinh
  Theo dõi thần kinh trong gây mê hồi sức

  Có rất nhiều tác dụng phụ tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng thuốc mê trong phẫu thuật và thủ thuật, từ nhẹ cho đến thậm chí gây tử vong. Tuy nhiên, hầu hết các tác dụng phụ của ...

  Đọc thêm
 • Hội chứng tăng áp lực trong sọ
  Gây mê phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ

  Phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ được sử dụng cho tạo hình để mở rộng hộp sọ. Trường hợp này thường được áp dụng cho các bệnh nhân đang trong tình trạng tăng áp lực nội sọ dẫn ...

  Đọc thêm
 • ansidex
  Công dụng thuốc Ansidex

  Thuốc Ansidex được sản xuất bởi Công ty Baxter Pharmaceuticals India Private Limited và đăng ký bởi Công ty Baxter Healthcare (Asia) PTE Ltd., thuộc nhóm thuốc hướng tâm thần. Để dùng thuốc hiệu quả, người bệnh cần tìm hiểu ...

  Đọc thêm