Topic Viêm thanh quản

Alias

Người sử dụng giọng nói với tần suất cao và cường độ lớn

  • Người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc hoặc hóa chất
  • Người lạm dụng rượu bia