Topic Viễn thị

Tật viễn thị là một tật phổ biến của mắt và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ độ tuổi nào nhưng thường là ở trẻ em.

Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phải tật viễn thị bao gồm:

  • Yếu tố di truyền: trẻ sẽ dễ bị viễn thị nếu có cha mẹ bị viễn thị

  • Đang mắc bệnh võng mạc

  • Đang có khối u mắt