Cột sống người cấu tạo thế nào?

Hình ảnh của Cột sống

Vị trí của Cột sống

Cột sống người hay còn gọi là xương cột sống người, là cột trụ chính của thân người đi từ mặt dưới xương chẩm đến đỉnh xương cụt. Cột sống người gồm 33-35 đốt sống chồng lên nhau.