Hạch ở người có vai trò gì?

Hình ảnh của Hạch

Vị trí của Hạch

Các hạch bạch huyết có mặt khắp cơ thể, tập trung nhiều hơn ở gần và trong thân cây, và được chia thành nghiên cứu về giải phẫu thành các nhóm. 

Một số hạch bạch huyết có thể được cảm nhận khi mở rộng (và đôi khi không), chẳng hạn như các hạch bạch huyết ở nách dưới cánh tay, các hạch bạch huyết cổ tử cung ở đầu và cổ và các hạch bạch huyết bẹn gần nếp nhăn háng. 

Một số hạch bạch huyết có thể được nhìn thấy, chẳng hạn như amidan. Tuy nhiên, hầu hết các hạch bạch huyết nằm trong thân cây liền kề với các cấu trúc chính khác trong cơ thể - chẳng hạn như các hạch bạch huyết paraaortic và các hạch bạch huyết khí quản .

Không có hạch bạch huyết trong hệ thống thần kinh trung ương, được tách ra khỏi cơ thể bằng hàng rào máu não .