Lưỡi có chức năng gì? Những điều thú vị về lưỡi

Hình ảnh của Lưỡi

Vị trí của Lưỡi

Lưỡi là cơ quan vị giác nằm ngay trong khoang miệng của động vật xương sống. Với động vật có vú, lưỡi sẽ là khối cơ vân chắc chắn, phủ bên ngoài bằng lớp biểu bì phân lớp, phía bên dưới là một lớp mô được liên kết với nhau. Mặt trên của lưỡi có rất nhiều nhú cảm giác hay còn gọi là chồi cảm giác.

Trên lưỡi được chia thành các vùng tương ứng với khả năng cảm giác, vị giác khác nhau.

Ở hầu hết động vật, lưỡi gắn phía bên trong khoang miệng và được thò ra phía trước, có khả năng cử động.