......

Niệu quản nằm ở đâu và có chức năng gì?

Hình ảnh của Niệu quản

Vị trí của Niệu quản

Vị trí của niệu quản nằm ở đâu? Niệu quản bắt đầu từ chỗ nối với thận ở bể thận ngang mức mỏm ngang cột sống L2 - L3 – nơi nước tiểu được lọc từ thận tập hợp lại, xuống bàng quang.