Nướu răng có tác dụng gì?

Hình ảnh của Nướu răng

Vị trí của Nướu răng

Nướu răng là một phần của niêm mạc miệng. Nướu bao bọc quanh xương ổ răng và răng, ôm sát cổ răng và trải dài từ cổ răng đến lằn tiếp hợp niêm mạc di động (đáy hành lang miệng).