Ống dẫn tinh là gì và hoạt động như thế nào?

Hình ảnh của Ống dẫn tinh

Vị trí của Ống dẫn tinh

Ống dẫn tinh là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh dục, sinh sản của nam giới. Ống dẫn tinh bắt đầu từ đuôi mào tinh đến mặt sau bàng quang, đến cuối thì kết hợp với ống tiết của túi tinh để tạo thành ống phóng tinh.