......

Ống phóng tinh dài bao nhiêu?

Hình ảnh của Ống phóng tinh

Vị trí của Ống phóng tinh

Ống phóng tinh là gì?

Ống phóng tinh là một bộ phận của cơ quan sinh dục nam, bắt đầu từ đáy tuyến tiền liệt đi xuống dưới và ra trước xuyên qua tuyến tiền liệt. Hai ống phóng tinh mở ra ở niệu đạo tiền liệt, ở đó, tinh dịch và dịch của túi tinh được tiết ra trước khi hiện tượng phóng tinh xảy ra.

Chủ đề: Nam khoa