Purin là chất gì? Tác dụng của purin với cơ thể

Hình ảnh của Purin

Vị trí của Purin

Purine là một hợp chất hóa học mà tìm thấy ngay trong thực phẩm và đồ uống chúng ta ăn hàng ngày như: thịt đỏ, hải sản, đồ uống có cồn (bia). Purin có trong hạt nhân của tế bào động, thực vật. Purin là tên chỉ một loại phân tử gốm có các nguyên tử cacbon và nitơ. Các phân tử này tìm thấy trong RNA và DNA của tế bào.