Rốn có chức năng gì?

Hình ảnh của Rốn

Vị trí của Rốn

Rốn nằm trên bụng. Rốn của con người là một khu vực nổi hoặc rỗng sau khi tách dây rốn. Rốn chính là huyệt vị và huyệt vị này kết nói cùng với 12 tĩnh mạch, lục phủ ngũ tạng, tứ chi, ngũ quan và da thịt gân cốt của cơ thể con người.

Đây cũng chính là huyệt vị duy nhất trên người có thể chạm vào. Rốn còn có tên gọi là Thần khuyết.