Tiền đình nằm ở chỗ nào?

Hình ảnh của Tiền đình

Vị trí của Tiền đình

Tiền đình là một hệ thống thuộc hệ thần kinh nằm ở phía sau ốc tai (hai bên) có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng duy trì tư thế, dáng, phối hợp với cử động của mắt, đầu và thân mình.

Tiền đình gồm tiền đình xương và các ống bán khuyên xương.

Các tín hiệu âm thanh sẽ dẫn truyền theo dây thần kinh thính giác (dây số 8) truyền về não, được chuyển từ dạng cơ học sang dạng xung thần kinh. Cơ quan đảm nhiệm chuyển xung âm thanh dạng cơ học sang dạng điện thần kinh là ốc tai. Ba vòng bán khuyên được gắn liền với ốc tai tạo hình 3D trong không gian, giúp cho cơ thể nhận biết vị trí của mình trong không gian ba chiều.