......

Túi tinh có kích thước bao nhiêu?

Hình ảnh của Túi tinh

Vị trí của Túi tinh

Túi tinh cùng với tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt và tuyến hành niệu đạo là những cơ quan sinh dục trong của nam giới, nằm trong chậu hông.

Túi tinh nằm chếch xuống dưới, vào trong, dọc theo bờ ngoài ống dẫn tinh nên hai túi tinh giới hạn lên tam giác túi tinh, ở trong tam giác này có tam giác ống dẫn tinh.

Túi tinh có hai mặt:

  • Mặt trước nằm sát đáy bàng quang kéo dài từ chỗ tận cùng của niệu quản tới đáy tuyến tiền liệt.

  • Mặt sau liên quan với trực tràng và ngăn cách với trực tràng bởi mạch trực tràng-bàng quang

Chạy dọc theo bờ trong của túi có ống dẫn tinh. Trên bờ ngoài túi tinh có các tĩnh mạch từ đám rối tĩnh mạch tiền liệt chạy ra sau, đổ vào tĩnh mạch chậu trong.