Danh sách bác sĩ có chuyên môn Thẩm mỹ trên cả nước (trang 1)

Chuyên khoa Thẩm mỹ là gì?

Khoa thẩm mỹ là một bộ phận của khối y học lâm sàng, dựa trên các chuyên môn nội khoa và ngoại khoa để can thiệp có chủ ý lên cơ thể nhằm mục đích làm đẹp, chủ yếu là diện mạo bên ngoài cùng một số cấu trúc bên trong cơ thể.

Khoa Thẩm mỹ có thể phân chia thành: Nội thẩm mỹ và Phẫu thuật thẩm mỹ