Danh sách bác sĩ trong Phó chủ tịch Hiệp hội Ngoại nhi châu Á (AAPS) trên cả nước (trang 1)