Danh sách bác sĩ trong Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Hiệp hội Phẫu thuật nội soi nhi khoa quốc tế (IPEG) trên cả nước (trang 1)