Danh sách bác sĩ trong Câu lạc bộ bệnh nhân đái tháo đường của Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng trên cả nước (trang 1)