......

Danh sách bác sĩ trong Đồng sáng lập RA Asia Group về giảm đau gây tê vùng tại Châu Á và Nhóm điều trị giảm đau bệnh lý cơ xương dưới siêu âm (MSKUS-PM Group) trong điều trị đau can thiệp trên cả nước (trang 1)