Danh sách bác sĩ trong Phó Tổng biên tập tạp chí Phẫu thuật nội soi Việt Nam trên cả nước (trang 1)