Danh sách bác sĩ trong Phó Chủ tịch hội Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Việt Nam trên cả nước (trang 1)