Danh sách bác sĩ trong Hội viên danh dự của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Lồng ngực - Thái Lan trên cả nước (trang 1)