Giới thiệu

Chuyên viên y tế Chu Thị Thảo bắt đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec từ năm 2013 và là một trong những thành viên của Ngân hàng Máu cuống rốn Vinmec. Thạc sĩ Chu Thị Thảo đã có 8 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, tế bào miễn dịch, lưu trữ và bảo quản tế bào gốc. Đã được tham gia các khóa đào tạo trong nước và nước ngoài liên quan đến thu thập, xử lý, nuôi cấy tăng sinh và lưu trữ bảo quản tế bào gốc, tế bào miễn dịch; Đánh giá, kiểm tra chất lượng tế bào gốc, tế bào miễn dịch. Thạc sĩ Thảo từng tham gia các đề tài cấp Nhà nước, cấp công ty nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc trong điều trị bệnh. Là tác giả và đồng tác giả trên 10 công bố trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực tế bào gốc và tế bào miễn dịch. 
Hiện nay, Thạc sĩ Thảo vẫn đang tích cực tham gia các dự án phát triển Ngân hàng Mô tại Vinmec.

Chức vụ

Trưởng nhóm tế bào gốc Trung mô

Nơi công tác
Kinh Nghiệm
  • 2013 - 2018: Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

  • 2018 - Đến nay: Ngân hàng Mô Vinmec, Trung tâm Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Giải thưởng và ghi nhận
  • 2018: Giải ba báo cáo viên trẻ trong Hội nghị Huyết học và Truyền máu

  • 2015-2017-2018: Nhân viên tiên tiến/xuất sắc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Sách, báo, công trình nghiên cứu

1. Uyen Thi Trang Than, Huyen Thi Le, Diem Huong Hoang, Xuan-Hung Nguyen, Cuong Thi Pham, Khanh Thi Van Bui, Hue Thi Hong Bui, Phong Van Nguyen, Tu Dac Nguyen, Thu Thi Hoai Do, Thao Thi Chu, Anh Viet Bui, Liem Thanh Nguyen and Nhung Thi My Hoang. Induction of Antitumor Immunity by Exosomes Isolated from Cryopreserved Cord Blood Monocyte-Derived Dendritic Cells. International Journal of  Molecular Sciences, 2020 (doi: 10.3390/ijms21051834)

2. Van-Tinh Nguyen, Phuong Hoang Nguyen, Thao Thi Chu, Linh-Huyen Truong, Thu Thi Hoai Do, Tu Dac Nguyen, Anh Viet Bui, Liem Thanh Nguyen. Factors affecting human umbilical cord blood quality prior to cryopreservation: the importance of birth weight and gestational age. Biopreservation and Biobanking ,2019 (doi: 10.1089/bio.2019.0063).

3. Nguyen Thanh Liem, Nguyen Van Phong, Nguyen Trung Kien, Bui Viet Anh, Truong Linh Huyen, Chu Thi Thao, Nguyen Dac Tu, Doan Trung Hiep, Do Thi Hoai Thu, and Hoang Thi My Nhung. Phase I Clinical Trial Using Autologous Ex Vivo Expanded NK Cells and Cytotoxic T Lymphocytes for Cancer Treatment in Vietnam. International Journal of Molecular Sciences, 2019 (doi:10.3390/ijms20133166)

4. Hoang Thi My Nhung, Bui Viet Anh, Truong Linh Huyen, Doan Trung Hiep, Chu Thi Thao, Phung Nam Lam, and Nguyen Thanh Liem. Ex vivo expansion of human peripheral blood natural killer cells and cytotoxic T lymphocytes from lung cancer patients. Oncology Letters, 2018 (doi: 10.3892/ol.2018.8029)

5. Chu Thi Thao, Do Thi Hoai Thu, Bui Viet Anh, Truong Linh Huyen, Nguyen Van Phong, Nguyen Thanh Liem and Hoang Thi My Nhung. Efficient Expansion of Human Umbilical Cord Blood Derived NK Cells Ex Vivo without Requiring Feeder Layers. Biological Journal of Scientific and Technical Research, 2018 (doi: 10.26717/BJSTR.2018.08.001711)

6. Luu Manh Quynh, Chu Tien Dung, Bach Thi Mai, Hoang Van Huy, Nguyen, Quang Loc, Nguyen Quang Hoa, Pham Tuan Thach, Bui Viet Anh, Chu Thi Thao, Nguyen Hoang Nam, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Ngoc Long & Le Van Vu. Development of Fe3O4/Ag core/shell-based multifunctional immunomagnetic nanoparticles for isolation and detection of CD34+ stem cells. Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 2018. (doi:10.1080/15321819.2018.1488725)

7. Hoang Thi My Nhung, Bui Viet Anh, Truong Linh Huyen, Doan Trung Hiep, Chu Thi Thao, Phung Nam Lam, Nguyen Thanh Liem.  Ex vivo expansion of human peripheral blood natural killer cells and cytotoxic T lymphocytes from lung cancer patients. Oncology Letters, 2018. (doi: 10.3892/ol.2018.8029)

8. Chu Thị Thảo Nguyễn Văn Tình, Thân Thị Trang Uyên, Nguyễn Đắc Tú, Trương Linh Huyền, Nguyễn Hoàng Phương, Bùi Việt Anh, Nguyễn Thanh Liêm. Analyze factors affecting quality of human umbilical cord blood collected and cryopreserved in Vinmec International Hospital in 2017. Vietnam Journal of Medicine, 2018

9. Bùi Việt Anh, Trương Linh Huyền, Chu Thị Thảo, Nguyễn Thanh Liêm. Characteristics of bone marrow- derived stem cell product quality in cerebral palsy treatment for children in Vinmec International Hospital. Vietnam Journal of Medicine, 2017

10. Nguyen Trong Phuc, Bui Viet Anh, Chu Thi Thao, Nguyen Thanh Liem. Initial evaluation of quality collection and treatment of umbilical cord blood at Vinmec International Hospital. Vietnam Journal of Medicine, 2016

11. Nguyen Thi Bich, Bui Thi Van Khanh, Truong Linh Huyen, Chu Thi Thao, Bui Viet Anh, Nguyen Dinh Thang, Nguyen Thanh Liem, Hoang Thi My Nhung. Isolation of Mesenchymal stem cell from Wharton's Jelly of Human Umbilical Cord and Application in Wound healing. VNU Journal of Science: Natural Science and Technology, 2016.

Quá trình đào tạo
  • 2005 - 2009: Cử nhân Công nghệ sinh học, chuyên ngành Mô-Phôi-Tế bào, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 2010 - 2012: Thạc sĩ Sinh học, Đại học Thái Nguyên

  • 2017 - Đến nay: Nghiên cứu sinh.

Khách hàng đánh giá Bác sỹ Chu Thị Thảo:  0 lượt

Điểm trung bình mức độ hài lòng của khách hàng hiển thị bên dưới được lấy từ khảo sát trải nghiệm khách hàng độc lập của phòng Quản lý chất lượng.

Các câu trả lời được đo trên thang điểm từ 1 đến 5 với 5 là điểm tốt nhất tương đương với mức “Rất tốt”.

Các ý kiến nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến khách quan của khách hàng.

 

Hiện không có nhận xét về bác sĩ này.