......

Tiến sĩ Đào Thị Mai Lan

Giới thiệu

Tiến sĩ Đào Thị Mai Lan đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu sinh học trong và ngoài nước với các thành tựu nổi bật:

 • Là người đầu tiên phát hiện và mô tả yếu tố điều hòa biểu hiện gen mang hai chức năng vừa khởi động (promoter) vừa tăng cường (enhancer) quá trình phiên mã của gen có tên gọi là Promoter

 • Là người phát triển kỹ thuật tiên tiến dùng cho nghiên cứu về gen có tên gọi Cap starr-seq

 • Chứng minh vai trò của các phân tử RNA không mã hóa protein trong quá trình phát sinh bệnh ung thư máu

 • Biệt hóa thành công tế bào gốc trung mô thành tế bào có khả năng tiết Insulin, chứng minh được khả năng cải thiện bệnh tiểu đường trên mô hình chuột khi cấy ghép các tế bào gốc đã được biệt hóa

Tiến sĩ Đào Thị Mai Lan đã hoàn thành các khóa đào tạo bài bản tại Việt Nam, Hàn Quốc và Pháp

Tiến sĩ Đào Thị Mai Lan hiện là Chuyên viên Y tế - Công nghệ gen, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Chức vụ

Chuyên viên Y tế - Công nghệ gen

Kinh Nghiệm
 • 2017 - đến nay: Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

 • 2013 - 2016: Viện nghiên cứu về hệ gen TAGC, Marseille, Pháp

 • 2009 - 2012: Viện nghiên cứu Ung thư và Tiểu đường Lee Gil Ya (LCDI), Incheon, Hàn Quốc

Sách, báo, công trình nghiên cứu
 • Wiam Saadi, Yasmina Kermezli, Lan T.M. Dao, Evelyne Mathieu, David Santiago-Algarra, Iris Manosalva, Magali Torres, Mohamed Belhocine, Lydie Pradel, Beatrice Loriod, Mourad Aribi 3, Denis Puthier, Salvatore Spicuglia. A critical regulator of Bcl2 revealed by systematic transcript discovery of lncRNA associated with T-cell differentiation. Scientific report, 2019, accepted

 • Le D-H, Dao LTM. Annotating Diseases Using Human Phenotype Ontology Improves Prediction of Disease-Associated Long Non-coding RNAs. J Mol Biol. 2018 May 23

 • Dao, L. T. M. & Spicuglia, S. Transcriptional regulation by promoters with enhancer function. Transcription 0, 1–8 (2018).

 • Dao LTM, Galindo-Albarrán AO, Castro-Mondragon JA, Andrieu-Soler C, Medina-Rivera A, Souaid C, et al. Genome-wide characterization of mammalian promoters with distal enhancer functions. Nat Genet. 2017 Jun 5

 • Santiago-Algarra D, Dao LTM, Pradel L, Espana A, Spicuglia S. Recent advances in high-throughput approaches to dissect enhancer function. F1000Research. 2017 Jun 19;6:939

 • Dao LTM, Vanhille L, Griffon A, Fernandez N, Spicuglia S. CapStarr-seq protocol. Protoc Exch [Internet]. 2015 Oct 15; Available from: http://www.nature.com/protocolexchange/protocols/4333

 • Vanhille L, Griffon A, Maqbool MA, Zacarias-Cabeza J, Dao LTM, Fernandez N, et al. High-throughput and quantitative assessment of enhancer activity in mammals by CapStarr-seq. Nat Commun. 2015 Apr 15;6:6905

 • Mathieu È-L, Belhocine M, Dao LTM, Puthier D, Spicuglia S. Rôle des longs ARN non codants dans le développement normal et pathologique. Médecine/sciences. 2014 Aug;30(8–9):790–6

 • Dao LTM, Park E-Y, Lim S-M, Choi Y-S, Jung HS, Jun H-S. Transplantation of Insulin-Producing Cells Differentiated from Human Periosteum-Derived Progenitor Cells Ameliorate Hyperglycemia in Diabetic Mice: Transplantation. 2014 Nov;98(10):1040–7

 • Dao LTM, Park E-Y, Hwang O-K, Cha J-Y, Jun H-S. Differentiation Potential and Profile of Nuclear Receptor Expression During Expanded Culture of Human Adipose Tissue-Derived Stem Cells Reveals PPARγ as an Important Regulator of Oct4 Expression. Stem Cells Dev. 2013 Sep 2;23(1):24–33

 • Jun H-S, Dao LTM, Pyun J-C, Cho S. Effect of cell senescence on the impedance measurement of adipose tissue-derived stem cells. Enzyme Microb Technol. 2013 Oct 10;53(5):302–6

 • Hwang O-K, Park E-Y, Dao LTM, Choi, Yun-Mi, Jun, Hee-Sook. Insulin-Producing cells differentiated from human adipose tissue-derived stem cells ameliorate hyperglycemia in diabetic mice. Tissue Eng Regen Med. 2011;8(5):482–8

Quá trình đào tạo
 • 2013 - 2016: Trường Đại học Aix-Marseille, Pháp

 • 2009 - 2011: Trường Đại học Gachon, Hàn Quốc

 • 2005 - 2009: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia, Việt Nam

Ngôn ngữ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của khác Đào Thị Mai Lan? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Vinmec cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Đào Thị Mai Lan để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!