......

Thạc sĩ, Bác sĩ Lại Đỗ Quyên

Giới thiệu

Thạc sĩ. Bác sĩ Lại Đỗ Quyên từng là Giáo viên giảng dạy Bộ môn Răng - Hàm - Mặt trường Đại học Y khoa Hà Nội trước khi làm việc tại Đơn nguyên Răng - Hàm - Mặt, Khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City như hiện nay. 

Chức vụ

Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

Kinh Nghiệm
 • Giáo viên giảng dạy Bộ môn Răng - Hàm - Mặt trường Đại học Y khoa Hà Nội.

 • Nha sĩ làm việc cho Phòng khám International SOS chi nhánh tại Hà Nội

Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Chuyên khoa
Dịch vụ
 • Chẩn đoán, điều trị các vấn đề liên quan đến Răng - Hàm - Mặt
 • Nha khoa Tổng quát.

 • Nha khoa phục hồi

 • Nha khoa thẩm mỹ.

 • Nha khoa trẻ em.

 • Phục hình răng.

 • Phẫu thuật trong miệng

Quá trình đào tạo
 • Năm 1992: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt trường Đại học Y khoa Hà Nội

 • Năm 1996:  Bảo vệ thành công thạc sĩ chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt trường Đại học Y khoa Hà Nội.

Ngôn ngữ