......

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thanh

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thanh là người có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sinh học cấu trúc, sinh học phân tử và di truyền tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Phòng thí nghiệm trong và ngoài nước về lĩnh vực. Tiến sĩ Thanh là người có nhiều kinh nghiệm tham gia vào các đề tài, dự án liên quan tới lĩnh vực Y - Dược. Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm chính bao gồm:

 • Di truyền: nghiên cứu xác định đột biến gen liên quan tới các bệnh di truyền bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS).

 • Liệu pháp gene trong điều trị bệnh di truyền: công nghệ chỉnh sửa gene bằng CRISPR/Cas9, công nghệ chuyển gene bằng vector có nguồn gốc virut.

 • Sinh học phân tử: tách dòng và biểu hiện gene, 

 • Sinh học cấu trúc: xác định cấu trúc protein sợi đầu mút (fiber head) của adenovirus dùng cho thiết kế vector chuyển gene dùng trong liệu pháp gene.

 • Hóa sinh protein: tách chiết, tinh chế và nghiên cứu tính chất các protein trong Y - Dược, nghiên cứu mức độ biểu hiện gene/protein dùng cho chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan.

Chức vụ

Chuyên viên Nghiên cứu

Kinh Nghiệm
 • 12/2018 - Đến nay: Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gene Vinmec Times City
 • 01/12/2018: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 • 10/2012 - 12/2017: Trung tâm Công nghệ sinh học, CNB-CSIC, Madrid, Spain
 • 03/2009 - 12/2009: Trường Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Hoàng Gia, Thụy Điển
 • 04/2007 - 11/2007: Trường Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Hoàng Gia, Thụy Điển
 • 2004 - 2007: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Sách, báo, công trình nghiên cứu
 • Singh AK, Nguyen TH, Vidovszky MZ, Harrach B, Benkő M, Kirwan A, Joshi L, Kilcoyne M, Berbis MÁ, Cañada FJ, Jiménez-Barbero J, Menéndez M, Wilson SS, Bromme BA, Smith JG, van Raaij MJ. (2018). Structure and N-acetylglucosamine binding of the distal domain of mouse adenovirus 2 fibre. Journal of General Virology 99: 1494-1508, doi: 10.1099/jgv.0.001145.
 • Kryshtafovych A., Albrecht R., Baslé A., Bule P., Caputo A.T., Carvalho A.L., Chao K.L., Diskin R., Fidelis K., Fontes C.M.G.A., Fredslund F., Gilbert H.J., Goulding C.W., Hartmann M.D., Hayes C.S., Herzberg O., Hill J.C., Joachimiak A., Kohring G.W., Koning R.I., Lo Leggio L., Mangiagalli M., Michalska K., Moult J., Najmudin S., Nardini M., Nardone V., Ndeh D., Nguyen T.H., Pintacuda G., Postel S., van Raaij M.J., Roversi P., Shimon A., Singh A.K., Sundberg E.J., Tars K., Zitzmann N., Schwede T. (2017). Target highlights from the first post-PSI CASP experiment (CASP12, May-August 2016). Proteins. doi: 10.1002/prot.25392. [Epub ahead of print].
 • Menéndez-Conejero R.*, Nguyen T.H.*, Singh A.K., Condezo G.N., Marschang R.E., van Raaij M.J., San-Martín C. (2017). Structure of a reptilian adenovirus reveals a phage tailspike fold stabilizing a vertebrate virus capsid. Structure. 25(10):1562-1573. (* Co-first author)
 • Nguyen, T.H., Ballmann, M.Z., Do, H.T., Truong, H.N., Benkő, M., Harrach, B., and van Raaij, M.J. (2016). Crystal structure of raptor adenovirus 1 fibre head and role of the beta-hairpin in sri adenovirus fibre head domains. Virology Journal. 13(1):106.
 • Nguyen, T.H., Thomas, C.M., Timson, D.J., and van Raaij, M.J. (2016). Fasciola hepatica calcium-binding protein FhCaBP2: structure of the dynein light chain-like domain. Parasitology Research. 115(7):2879-2886.
 • Singh A.K., Berbís M.Á., Ballmann M.Z., Kilcoyne M., Menéndez M., Nguyen T.H., Joshi L., Cañada F.J., Jiménes-Barbero J., Benkö M., Harrach B., van Raaij M.J. (2015). Structure and sialyllactose binding of the carboxy-terminal head domain of the fibre from a siadenovirus, turkey adenovirus 3. PLoS ONE 10(9): e0139339.
 • Nguyen T.H., Vidovszky M.Z., Ballmann M.Z., Sanz-Gaitero M, Singh A.K., Harrach B., Benkő M., and van Raaij M.J. (2015). Crystal structure of the fibre head domain of bovine adenovirus 4, a ruminant atadenovirus. Virology Journal. 12(1): 81.
 • Penzes J.J., Menendez-Conejero R., Condezo G.N., Ball I., Papp T., Doszpoly A., Paradela A., Perez-Berna A.J., Lopez-Sanz M., Nguyen T.H., van Raaij M.J., Marschang R.E., Harrach B., Benko M., San-Martin C. (2014). Molecular characterisation of a lizard adenovirus reveals the first atadenovirus with two fibre genes, and the first adenovirus with either one short or three long fibres per penton. J Virol. 88(19):11304-11314.
Quá trình đào tạo
 • 2016: Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Hóa sinh học, Sinh học cấu trúc tại Trung tâm Công nghệ sinh học CNB-CSIC, Madrid, Spain.
 • 2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, Sinh học phân tử tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam.
 • 2004: Tốt nghiệp Cử nhân sinh học, chuyên ngành Di truyền học, tại Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

Bạn đã sử dụng dịch vụ của khác Nguyễn Hồng Thanh? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Vinmec cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Nguyễn Hồng Thanh để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!