......

Dược sĩ Nguyễn Lê Trang

Giới thiệu

Thạc sĩ. Dược sĩ Nguyễn Lê Trang từng được đào tạo định hướng Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai và tham gia khóa thực tập về mô hình Dược bệnh viện tại Úc và khóa thực tập định hướng dược lâm sàng Ung thư tại Singapore. Hiện dược sĩ Trang đang phụ trách tổ dược lâm sàng tại Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Chức vụ

Dược sĩ lâm sàng

Kinh Nghiệm

Từ 2011- Đến nay: Dược sĩ lâm sàng tại khoa Dược tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Sách, báo, công trình nghiên cứu
  • Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc qua ống sonde tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai 2011 – tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc

  • Xác định các vấn đề liên quan đến kê đơn thuốc tại khoa Ung bướu bệnh viện Vinmec Times City, 2017 – tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc

  • Chương trình can thiệp nâng cao chất lượng và hiệu quả báo cáo phản ứng có hại của thuốc (adr) tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, 2018 - tạp chí Y học Lâm sàng – Bệnh viện Bạch Mai.

  • Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và giảm sai sót thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, 2018 - tạp chí Y học Lâm sàng – Bệnh viện Bạch Mai.

  • Báo cáo chuyên ngành tại hội nghị Dược bệnh viện Hà Nội nhiều năm, Hội nghị Dược lâm sàng Châu Á năm 2015

Chuyên khoa
Dịch vụ

Tham vấn với bác sĩ trong việc kê đơn, cung cấp thông tin và đào tạo kiến thức về thuốc cho nhân viên y tế, tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư

Quá trình đào tạo
  • Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2011, tốt  nghiệp Thạc sĩ Đại học Dược Hà Nội 2017

  • Hoàn thành khóa học đào tạo định hướng Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội và bệnh viện Bạch Mai

  • Tham gia khóa thực tập ngắn hạn về mô hình Dược bệnh viện tại Úc và khóa thực tập định hướng dược lâm sàng Ung thư tại Singapore

Thành viên của các tổ chức
Ngôn ngữ