Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Lân

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Quốc Lân có kinh nghiệm và thế mạnh trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, từng làm việc tại khoa Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Gia Đình đến năm 2016. Hiện là Bác sĩ  Nội soi tiêu hóa Khoa Khám bệnh và Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

Chức vụ

Bác sĩ Nội soi tiêu hóa

Kinh Nghiệm
  • 2010 - 2013: Bác sĩ nội trú nội khoa tại bệnh viện Trung Ương Huế và Đại học Y dược Huế

  • 2014 - 2016: Bác sĩ Nội – Nội soi tiêu hóa thuộc Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng

  • 2016 - 2017: Bác sĩ khoa Nội – Nội soi Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc

  • 2018 - Đến nay: Bác sĩ khoa Nội – Nội soi Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng

Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Chuyên khoa
Dịch vụ
  • Khám nội tiêu hóa và tổng quát

  • Nội soi tiêu hóa, can thiệp tiêu hóa

Quá trình đào tạo
  • 2004-2010: Bác sĩ đa khoa tại đại học Y dược Huế

  • 2010-2013: Bác sĩ nội trú nội khoa tại bệnh viện Trung Ương Huế và Đại học Y dược Huế

  • 2014: Nội soi dạ dày - Tá tràng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

  • 2018: Nội soi nâng cao tại bệnh viện hữu nghị Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngôn ngữ