......

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giới thiệu

Thạc sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Thị Cẩm Vân có kinh nghiệm và thế mạnh trong thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu về hỗ trợ sinh sản trong lab thụ tinh ống nghiệm. Trước khi là bác sĩ lab IVF tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, bác sĩ từng đạt các Chứng chỉ đào tạo nước ngoài như: Chứng chỉ Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nâng cao tại IVF GangNam Cha, Hàn Quốc, Chứng chỉ Quản lý chất lượng labo thụ tinh ống nghiệm tại Origio lab, Đan Mạch

Chức vụ

Bác sĩ lab IVF

Kinh Nghiệm
 • Năm 2013 – 2014: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bộ môn Mô phôi, Đại học Y Hà Nội

 • Năm 2014 – Đến nay: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Sách, báo, công trình nghiên cứu
 • Đánh giá hiệu quả kỹ thuật hỗ trợ thoát màng trên phôi ngày 3 và chuyển phôi ngày 5 ở bệnh nhân thất bại làm tổ liên tiếp (Hội nghị khoa học thường niên HOSREM 2018)

 • Hiệu quả và ứng dụng kỹ thuật hoạt hóa noãn bằng calcium ionophore (Hội nghị ASPIRE 2018)

 • Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật hỗ trợ thoát màng trên phôi ngày 3 và khả năng thoát màng vào ngày 5 (Hội nghị khoa học thường niên HOSREM 2016)

 • Báo cáo kinh nghiệm quản lý an toàn tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (Hội nghị IVF Experts meeting 2015)

 • Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm beta HCG ở bệnh nhân chửa ngoài tử cung, Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013

Chuyên khoa
Dịch vụ

Thực hiện tất cả các kỹ thuật chuyên sâu về hỗ trợ sinh sản trong lab thụ tinh ống nghiệm:

 • Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)

 • Hỗ trợ phôi thoát màng (AH)

 • Sinh thiết phôi giai đoạn blastocyst để sàng lọc/chẩn đoán các bệnh lý di truyền Down, Thalassemia...

Quá trình đào tạo
 • Năm 2007 – 2013: Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội

 • Năm 2014: Chứng chỉ Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nâng cao tại IVF GangNam Cha, Hàn Quốc

 • Năm 2015: Chứng chỉ Quản lý chất lượng labo thụ tinh ống nghiệm tại Origio lab, Đan Mạch

 • Năm 2018 – 2020: Thạc sĩ Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Mô phôi thai học

Ngôn ngữ