Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Anh

Giới thiệu

Thạc sĩ.Bác sĩ. Nguyễn Thị Phương Anh hiện là Trưởng Đơn nguyên KTC Điều trị Tự kỷ & Bại não, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Bác Phương Anh là chuyên gia đầu ngành về Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nhi và Nguyên là Trưởng khoa Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Nhi Trung Ương từ năm 2007-2014

Chức vụ

Trưởng Đơn nguyên KTC Điều trị Tự kỷ & Bại não

Kinh Nghiệm
 • Nguyên là Trưởng khoa Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Nhi Trung Ương từ năm 2007-2014.
 • Trưởng khoa Điều trị đau và chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City
 • Trưởng Đơn nguyên KTC Điều trị Tự kỷ & Bại não, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City
Sách, báo, công trình nghiên cứu
 • Tham gia nhiều công trình nghiên cứu về Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi lồng ngực (năm 2009)
 • Công trình nghiên cứu về Phẫu thuật ổ bụng trẻ em (năm 2003)

 • Công trình nghiên cứu về Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tim hở trẻ em có cân nặng thấp dưới 5 kg (năm 2007)

 • Công trình nghiên cứu về Phẫu thuật ghép gan/thận ở trẻ em

Dịch vụ

Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nhi

Quá trình đào tạo
 • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1993

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ về Gây mê hồi sức năm 2003

 • Học nội trú tại Pháp vào năm 2000 và năm 2003 về gây mê hồi sức trong phẫu thuật Nhi khoa và phẫu thuật tim trẻ em

 • Được đào tạo nâng cao về “Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tạo hình đầu mặt cổ trẻ em” tại Thái Lan năm 1993

 • Được đào tạo nâng cao về “Gây mê hồi sức trong phẫu thuật tim trẻ em” tại Hàn Quốc năm 2003 và Italia năm 2009

Ngôn ngữ