Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Phong

Giới thiệu

Ths.Bs. Nguyễn Văn Phong đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch, là chuyên gia trong các lĩnh vực siêu âm tim người lớn và trẻ em và đặc biệt trong lĩnh vực Tim mạch can thiệp. Hiện tại, bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và phòng khám tim mạch vệ tinh của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times city tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng 

Chức vụ

Bác sĩ Nội và Can thiệp Tim mạch

Kinh Nghiệm
  • Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 

  • Bác sĩ Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Sách: Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý hô hấp – Nhà xuất bản Y học năm 2011

Chuyên khoa
Dịch vụ
  • Siêu âm tim người lớn và trẻ em

  • Can thiệp tim mạch

  • Khám và điều trị nội trú và ngoại trú các bệnh tim mạch

  • Khám và tư vấn theo dõi định kỳ các bệnh về tim mạch

Quá trình đào tạo
  • Năm 2005 – 2009: Học nội trú tại Đại học Y Hà Nội

  • Năm 2007 – 2008: học nội trú về siêu âm tim người lớn tại Bệnh viện  Georges Pompidou (Pháp) 

  • Năm 2012: Đào tạo về nâng cao về siêu âm tim tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E

  • Năm 2013: Đào tạo về nâng cao về can thiệp tim mạch tại Viện Tim mạch quốc gia

Thành viên của các tổ chức
Ngôn ngữ