Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tình có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào, hoạt tính sinh học của protein và peptide trong ứng dụng điều trị bệnh ung thư, nghiên cứu tính an toàn và khả năng ứng dụng của vật liệu sinh học. Tiến sĩ Tình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y sinh tại trường Đại học Pukyong, Hàn Quốc năm 2017. Sau đó làm Postdoc trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào, tạo vật liệu sinh học, và ứng dụng thử nghiệm in vitro và in vivo. 
Tiến sĩ Tình làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tháng 12 năm 2017 với công việc tách chiết nghiên cứu về tế bào gốc, quản lý Lab tại Trung tâm công nghệ cao Vinmec. Và hiện nay đang là trưởng nhóm Ngân hàng Máu cuống rốn Vinmec kiêm Trưởng nhóm dự án tiêu chuẩn AABB (American Association of Blood Banks) cho Trung tâm công nghệ cao Vinmec. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Tình còn tích cực tham gia các dự án phát triển tại Ngân hàng Mô Vinmec.

Chức vụ

TN Lưu trữ và Quản lý cơ sở dữ liệu

Nơi công tác
Kinh Nghiệm
 • 2008-2009: Tại công ty thuốc thú y thủy sản TPHCM/ Nhân viên kiểm soát chất lượng
 • 2009-2010: Tại trung tâm ý tế dự phòng TPHCM khoa kiểm soát dịch bệnh/ Nhân viên y tế cộng đồng.
 • 12/2017-2/2019: Tại Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gene Vinmec. 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Chuyên viên y tế
 • 2/2019-8/2020: Tại Trung Tâm Công Nghệ Cao Vinmec. 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Trưởng nhóm Máu cuống rốn
 • 8/2020-9/2023: Tại Trung Tâm Công Nghệ Cao Vinmec. 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Chuyên viên y tế
 • 10/2023-Nay: Tại Trung Tâm Công Nghệ Cao Vinmec. 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Trưởng Nhóm lưu trữ & Quản lý cơ sở dữ liệu
Giải thưởng và ghi nhận

Korean patent 10-2011-0092951 (Submitted; 2011.09.15) / 10-1322478 (Registered; 2013.10.21) Abalone intestine gastro-intestinal digests having effects of inhibiting MMP activity and a pharmaceutical composition containing the same as an active ingredient) MMP활성 억제 효과를 갖는 전복 내장 위장관 소화가수분해물 및 이를 유효성분으로 함유하는 약학 조성물) * IPET

Sách, báo, công trình nghiên cứu

13. Nguyen, P. H., Nguyen, V. T., Chu, T. T., Truong, L. H., Do, T. T. H., Nguyen, T. D., ... & Nguyen, L. T. (2020). Factors Affecting Human Umbilical Cord Blood Quality Before Cryopreservation: The Importance of Birth Weight and Gestational Age. Biopreservation and Biobanking, 18(1), 18-24.

12. Nguyen, V. T., Ko, S. C., Oh, G. W., Heo, S. Y., & Jung, W. K. (2019). Effects of Psidium guajava Leaf Extract on Apoptosis Induction Through Mitochondrial Dysfunction in HepG2 Cells. 한국미생물· 생명공학회지, 47(1), 43-53.

11. Chu Thị Thảo, Thân Thị Trang Uyên, Nguyễn Đắc Tú, Nguyễn Hoàng Phương, Bùi Việt Anh, Nguyễn Văn Tình*, Phân tích các yếu tố liên quan đến chất lượng đơn vị tế bào gốc máu cuống rốn thu thập và xử lý tại bệnh viện đkqt vinmec năm 2017. Tạp chí y học Việt Nam tập 467 tháng 5-số đặc biệt 2018

10. Nguyen, V.T., Ko, S.C., Heo, S.J., Kang, D.H., Oh, C., Kim, K.N., Jeon, Y.J., Kim, Y.M., Park, W.S., Choi, I.W. and Park, N.G., 2018. Ciona intestinalis calcitonin-like peptide promotes osteoblast differentiation and mineralization through MAPK pathway in MC3T3-E1 cells. Process Biochemistry, 67, pp.127-138. 2018

9. Nguyen V.T., Ko S.C., Oh G.W., Heo S.Y., Jeon Y.J., Park W.S., Choi I.W., Choi S.W., Jung W.K., Anti-inflammatory effects of sodium alginate/gelatine porous scaffolds merged with fucoidan in murine microglial BV2 cells. International Journal of Biological Macromolecules (Dec., 2016)

8. Chandika P., Ko S.C., Oh G.W., Heo S.Y., Nguyen V.T., Jeon Y.J., Lee B., Jang C.H., Kim G.H., Park W.S., Chang W.S., Choi I.W., Jung W.K., Fish collagen/ alginate/ chitooligosaccharides integrated scaffold for skin tissue regeneration application. International Journal of Biological Macromolecules. 81 504-513 (Nov., 2015).

7. Oh G.W., Ko S.C., Heo S.Y., Nguyen V.T., Kim G.H., Jang C.H., Park W.S., Choi I.W., Qian Z.J., Jung W.K., A novel peptide purified from the fermented microalga Pavlova lutheri attenuates oxidative stress and melanogenesis in B16F10 melanoma cells. Process Biochemistry 50(8) 1318-1326 (Aug., 2015)

6. Nguyen V.T., Qian Z.J., Lee B., Heo S.J., Kim K.N., Jeon Y.J., Park W.S., Choi I.W., Jang C.H., Ko S.C., Park S.J., Kim Y.T., Kim G.H., Lee D.S., Yim M.J., Je J.Y., Jung W.K., Fucoxanthin derivatives from Sargassum siliquastrum inhibit matrix metalloproteinases by suppressing NF-kB and MAPKs in human fibrosarcoma cells. Algae 29(4) 355-366 (Dec., 2014)

5. Nguyen V.T., Lee J.S., Qian Z.J., Li Y.X., Kim K.N., Heo S.J., Jeon Y.J., Park W.S., Choi I.W., Je J.Y., Jung W.K., Gliotoxin isolated from marine fungus Aspergillus sp. Induced apoptosis of human cervical cancer cell and human chondrosarcoma cell. Marine Drugs 12(1) 69-87 (Jan., 2014)

4. Nguyen T.H.M, Qian Z.J., Nguyen V.T., Choi I.W., Heo S.J., Oh C.H., Kang D.H., Kim, G.H., and Jung W.K., Tetrameric peptide purified from biodiesel by-products of Nannochloropsis oculata induces osteoblastic differentiation through MAPK and Smad pathway on MG-63 and D1 cells. Process Biochemistry 48 1387-1394 (Sep., 2013)

3. Nguyen V.T., Qian Z.J., Ryu B.M., Kim K.N., Kim D.K., Kim Y.M., Jeon Y.J., Park W.S., Choi I.W. Je J.Y., Jung W.K., Matrix metalloproteinases (MMPs) inhibitory effects of an octameric oligopeptide isolated from abalone Haliotis discus hannai. Food Chemistry 141 (1) 503-509 (Nov., 2013)

2. Nguyen V.T., Qian Z.J., Jung, W.K., Abalone (Haliotis discus hannai) intestine digests with different molecule weights inhibit MMP-2 and MMP-9 expression in human fibrosarcoma cells. Fisheries & Aquatic Sciences 15(2) 137-143 (Jun., 2012)

1. Nguyen V.T., Qian Z.J., Jung, W.K., Matrix Metalloproteinase: Inhibitory Effect of Marine Substances on MMP-2 and MMP-9. J. Chosun Natural Science 4 255-264 (Dec., 2011)

Oral presentation

1. Van-Tinh Nguyen, Zhong Ji Qian, Won Kyo Jung. A novel angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptide from biodiesel byproducts of marine algae nannochloropsisoculata. ISGMA 2012 international symposium on green manufacturing and applications. Aug 08-27, 2012, Jeju Island, Korea.

2. Van-Tinh Nguyen and Won-Kyo Jung. Effects of gliotoxin isolated from marine fungus Aspergillus sp. on apoptosis in human cervical cancer cell and human chondrosarcoma cell. KSABC 2012 The Korean Society for Applied Biological Chemistry. November 8-10, 2012. Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea.

3. Van-Tinh Nguyen Zhong Ji Qian and Won-Kyo Jung. Apoptosis induction of gliotoxin isolated from marine fungus Aspergillus sp. in human cervical cancer cell and human chondrosarcoma cell in vitro. 1st Symposium on Marine Enzymes and Polysaccharides. Nha Trang, Vietnam 10-17, December 2012: Nha Trang, VAST, 2012. – 87c. Conference hall, NHA NGHI T78 (44, TRAN PHU)

4. Van-Tinh Nguyen, Nam Gyu Park and Won-Kyo Jung. Ciona intestinalis calcitonin enhances differentiation and mineralization of osteoblastic MC3T3-E1 cells through MAPK pathway. WAS2015 (Would Aquaculture Society). Jeju, Korea 2015.05.26.-30

5. Van-Tinh Nguyen and Won-Kyo Jung. Anti-inflammatory effects of fucoidan added with Sodium alginate/gelatine 3D scaffolds in BV2 microglial cells. ICCFB2015 (The international conference on chemical engineering, food and biotechnology). 2015.10.30.-10.31. Ho chi minh city, Vietnam.

Dịch vụ
 • Áp dụng các hợp chất sinh học tự nhiên trong lĩnh vực chế tạo vật liệu sinh học- scaffolds (2D và 3D) cho quá trình tạo xương, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, tái tạo da trong tế bào gốc, và thử nghiệm in vitro và in vivo.
 • Nghiên cứu tiềm năng, cơ chế và sự tương tác các phân tử và đại phân tử sinh học như protein và peptide trong tế bào. Phân lập và nuôi cấy tế bào tự thân hỗ trợ điều trị ung thư.
 • Nghiên cứu sử dụng an toàn và xác định hoạt tính của các hợp chất có hoạt tính sinh học và thực phẩm chức năng.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu tại ngân hàng mô
 • Quản lý dịch vụ Máu cuống rốn
 • Tách và nuôi cấy tế bào gốc nhằm mục đích lưu trữ
 • Sản xuất các sản phẩm từ tế bào ứng dụng trong thẩm mỹ: huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi và từ máu cuống rốn, thể tiết tế bào gốc trung mô (exosome)
 • Tham gia công tác quản lý chất lượng tại trung tâm công nghệ cao Vinmec
Quá trình đào tạo
 • Năm 2004-2008: Trường đại học khoa học tự nhiên TPHCM / Khoa sinh học/Cử nhân sinh học
 • Năm 2010-2012: Tại trường đại học Chosun / Khoa Khoa hoc sinh vật biển/Thạc sỹ khoa học
 • Năm 2012-2017: Tại Trường Đại học quốc gia Pukyong / Khoa Kỹ Thuật Y Sinh/ Tiến sỹ khoa học
 • Năm 2017-10/2017: Tại Trường Đại học quốc gia Pukyong / Khoa Kỹ Thuật Y Sinh/ Nghiên cứu sau tiến sỹ"
Khách hàng đánh giá Bác sỹ Nguyễn Văn Tình:  0 lượt

Điểm trung bình mức độ hài lòng của khách hàng hiển thị bên dưới được lấy từ khảo sát trải nghiệm khách hàng độc lập của phòng Quản lý chất lượng.

Các câu trả lời được đo trên thang điểm từ 1 đến 5 với 5 là điểm tốt nhất tương đương với mức “Rất tốt”.

Các ý kiến nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến khách quan của khách hàng.

 

Hiện không có nhận xét về bác sĩ này.