Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Bình

Giới thiệu

TS. BS Phan Nguyễn Thanh Bình đã có 22 năm cống hiến trong lĩnh vực Điều trị, can thiệp dinh dưỡng.

Bác sĩ Bình nhận bằng Tiến sĩ về Dinh dưỡng tại trường Đại học Nihon Joshi, Tokyo, Nhật Bản năm 2011. Bà cũng tham gia các khóa đào tạo liên tục về dinh dưỡng lâm sàng do Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng châu Âu (ESPEN) tổ chức từ 2010 đến nay.

Trong sự nghiệp cống hiến cho nền y học nước nhà, Tiến sĩ Bình đã đóng góp cả gia tài tri thức đồ sộ với sự tham gia biên soạn 5 cuốn sách, 22 bài báo tạp chí khoa học, 14 báo cáo hội nghị khoa học với tính thực tiễn cao về các chủ đề dinh dưỡng học. Bà từng được tin tưởng đảm nhiệm chức vụ quan trọng như Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Dinh dưỡng cộng đồng tại Trung tâm Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bà cũng là thành viên kì cựu có đóng góp tích cực cho Hội Dinh dưỡng và Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp to lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng học, Tiến sĩ Bình vinh dự nhận nhiều bằng khen như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền 2012 - 2015, Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM năm 2011 về Thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng, đặc biệt là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2014 về Thành tích trong công tác chuyên môn.

Hiện nay, TS. BS Phan Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Khoa Nhi - Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park.

Chức vụ

Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Kinh Nghiệm
 • 1/2000 - 9/2007: Bác sĩ tại Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM: khám điều trị nhi - dinh dưỡng, khám tư vấn tiêm chủng, quản lý các chương trình dinh dưỡng - sức khỏe quốc gia, thực hiện các dự án can thiệp, đào tạo huấn luyện và truyền thông giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe

 • 10/2007 - 3/2011: Nghiên cứu sinh về Dinh dưỡng tại Đại học Nihon Joshi (Japan Women’s University), Tokyo, Nhật bản và thực hành tại Đại học Y khoa Jichi (Jichi Medical University), Saitama, Nhật bản

 • 4/2011 - 6/2016: Tiến sĩ tiếp tục công tác tại Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM, được bổ nhiệm các vị trí Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Dinh dưỡng cộng đồng:

  • Quản lý, điều phối Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng tại TP. HCM và tất cả mọi hoạt động chuyên môn khám, tư vấn, điều trị dinh dưỡng, quản lý các chương trình dinh dưỡng quốc gia, các dự án can thiệp dinh dưỡng sức khỏe, nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo và hợp tác quốc tế với các tổ chức WHO, Unicef…  
  • Tổ trưởng tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng tại TP. HCM và điều phối viên chương trình sống còn và phát triển của dự án Bạn hữu trẻ em (Unicef) tại TP. HCM, giảng viên chương trình đào tạo liên tục dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng và giảng viên thỉnh giảng Đại học Nông Lâm
 • 8/2016 - đến nay: bác sĩ Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

Giải thưởng và ghi nhận
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền 2012 - 2015

 • Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM năm 2011 về thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2014 về thành tích trong công tác chuyên môn

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Sách tham gia biên soạn

 • Bộ tài liệu Hướng dẫn xây dựng chế độ ăn bệnh viện. Sở Y tế TP. HCM và Trung tâm Dinh dưỡng. Nhà xuất bản Y học, 2017

 • Dinh dưỡng Cộng đồng cơ bản. Chương trình đào tạo liên tục. Nhà xuất bản Lao động, 2015

 • Dinh dưỡng Lâm sàng cơ bản. Chương trình đào tạo liên tục. Nhà xuất bản Lao động, 2014

 • Bộ thực đơn chuẩn dành cho học sinh tiểu học. Nhà xuất bản Tổng hợp, 2012

 • Thành phần dinh dưỡng 400 thực phẩm thông dụng. Nhà xuất bản Y học, 2001

Bài báo tạp chí khoa học

 • Binh PNT, Diep DTN, Oanh PN. The association between body mass index (BMI) and body fat percentage (BFP) in the evaluation of obesity in a Vietnamese adult population. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2015, vol 11, pp. 14-22

 • Hanh TTM, Diep DTN, Binh PNT, Oanh PN, Hoa VQ. Overweight, obesity and the risks of cardiovascular diseases in adolescent in Ho Chi Minh City. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2015, vol 11, pp. 23-31

 • Diep DTN, Hanh TTM, Binh PNT. Improvement in nutritional status of Ho Chi Minh City population during the past 25 years and key contributors. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2014, vol 10, pp. 1-10

 • Binh PNT, Diep DTN, Dung NT, and Cuong TQ. School meal project in Ho Chi Minh City: step by step to minimize the gap from theory to reality. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2013, vol 9, pp. 60-68

 • Diep DTN, Binh PNT, Thanh NN. Central obesity and metabolic disorders among adults with BMI within normal ranges in Ho Chi Minh City. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2013, vol 9, pp. 1-8

 • Binh PNT, Kawakami M, Abe Y, Tien PG and Diep DTN. The usefulness of some inflammatory biomarkers in the prediction of diabetes risks in a Vietnamese population. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2012, vol. 8(4): 41-48

 • Diep DTN, Binh PNT, Cuong TQ, Qui LTK. Epidemiological features of metabolic diseases in Ho Chi Minh City: increasing trend and at younger age. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2012, vol 8, pp. 1-6

 • Binh PNT, Diep DTN, Kawakami M. Type 2 diabetes: genetic and environmental risk factors. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2012, vol 8, pp. 14-18

 • Binh PNT, Abe Y, Tamemoto H, Tien PG, Son LNTD, Hanh TTM, Qui LTK, Diep DTN, Chuyen NV, Maruyama C, Kawakami M. Effect of PPARG2 polymorphism on glucose tolerance in a Vietnamese population. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2012, vol 8, pp. 26-32

 • Hong TK, Trang NHHD, Binh PNT. Metabolic syndrome: prevalence and the optimal cut-off values of BMI and waist circumference to predict cardiovascular risk factor of adolescents in Ho Chi Minh City Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2012, vol 8, pp. 91-100

 • Binh PNT, Abe Y, Tien PG, Son LNTD, Hanh TTM, Diep DTN, Qui LTK, Kawano M and Maruyama C. Plasma NOx concentrations in glucose intolerance and type 2 diabetes: a case-control study in a Vietnamese population. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, Epub on January 2011

 • Binh PNT, Kawakami M, Abe Y, Tamemoto H, Tien PG, Son LNTD, Hanh TTM, Diep DTN, Qui LTK, Chuyen NV and Maruyama C. Lack of an association between the PPARG2 Pro12Ala polymorphism and glucose intolerance in a Vietnamese population. Internal Journal of Japan Women’s University, March 2011

 • Binh PNT, Soda K, Maruyama C and Kawakami M. Relationship between food polyamines and gross domestic product in association with longevity in Asian countries. Health, 2010, vol. 2(12), pp. 1390-1396

 • Binh PNT, Soda K and Kawakami M. Gross domestic product and dietary pattern among 49 Western countries with a focus on polyamine intake. Health, 2010, vol. 2(11), pp. 1327-1334

 • Binh PNT, Soda K and Kawakami M. Mediterranean diet and polyamine intake – possible contribution of increased polyamine intake to inhibition of age-associated disease. Dove Medical Press, Nutrition and Dietary Supplements, 2010, vol. 2011(3), pp. 1-7

 • Hong TK, Trang NHHD, Dibley MJ, Sibbritt D, Binh PNT, Hanh TTM. Factors associated with aldolescent overweight/ obesity in Ho Chi Minh City. International Journal of Pediatric Obesity, 2010, vol. 5, pp. 396-403

 • Danh NT, Hanh TTM, Binh PNT, Thanh NN and Qui LTK. Zinc deficiency and related factors in pregnant women in Ho Chi Minh City. Journal of Food and Nutrition Sciences (Vietnamese), 2010, vol 6, pp. 48-55

 • Hanh TTM, Oanh PN, Binh PNT, Thanh NN, Hanh NTT, Vu NH, Hoang PNT, Son LNTD and Qui LTK. Iodine deficiency in pregnant women in Ho Chi Minh City. Journal of Preventive Medicine HCMC (Vietnamese). Supplement 12: Public health and prevention, 2008, vol.4, pp. 135-140

 • Hanh TTM, Binh PNT, Thanh NN, Son LNTD, Oanh PN, Danh NT, and Qui LTK. Iron deficiency anemia status of pregnant women in HCMC. Journal of Preventive Medicine HCMC (Vietnamese). Supplement 12: Public health and prevention, 2008, vol.4, pp. 141-147

 • Hong TK, Dibley MJ, Sibbritt D, Binh PNT, Trang NHHD, Hanh TTM. Overweight and obesity are rapidly emerging among adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam, 2002 - 2004. International Journal of Pediatric Obesity. 2007, vol 2, pp. 194-201

 • Hung NTK, Loan TTH, Mai TTM, Minh DC, Binh PNT, Dieu HTT. Obesiy and its risk factors among primary school children in district 1, HCMC. HCMC Nutrition Society Journal, 2003

 • Hung NTK, Loan TTH, Hanh TTM, Binh PNT and Dieu HTT. Nutritional status of children under 5 years old and child-bearing women in HCMC. HCMC Nutrition Society Journal, 2001

Báo cáo hội nghị khoa học

 • Binh PNT, Diep DTN, Oanh PN. The association between body mass index (BMI) and body fat percentage (BFP) in the evaluation of obesity in a Vietnamese adult population. Oral presentation at the HCMC Open Nutrition Conference on Double Burden of Malnutrition (Ho Chi Minh City, Vietnam) in August 1st, 2015

 • Hanh TTM, Binh PNT. Micronutrient Deficiency: A Public Health Problem In Ho Chi Minh City Oral presentation at the Pham Ngoc Thach University of Medicine Conference (Ho Chi Minh City, Vietnam) in May 7th, 2015

 • Binh PNT, Diep DTN, Dung NT, and Cuong TQ. School meal project in Ho Chi Minh city: step by step to minimize the gap from theory to reality. Oral presentation at the HCMC Open Nutrition Conference on Nutrition and Metabolic Diseases (Ho Chi Minh City, Vietnam) in August 1st, 2013

 • Diep DTN, Binh PNT, Thanh NN. Central obesity and metabolic disorders among adults with BMI within normal ranges in Ho Chi Minh City. Oral presentation at the HCMC Open Nutrition Conference on Nutrition and Metabolic Diseases (Ho Chi Minh City, Vietnam) in August 1st, 2013

 • Binh PNT, Kawakami M, Abe Y, Tien PG and Diep DTN. The usefulness of some inflammatory biomarkers in the prediction of diabetes risks in a Vietnamese population. Oral presentation at the Vietnam Nutrition Association Conference on Nutrition and Metabolic Diseases (Ho Chi Minh City, Vietnam) in December 9th, 2012

 • Diep DTN, Binh PNT, Cuong TQ and Qui LTK. Epidemiological features of metabolic diseases in Ho Chi Minh City: increasing trend and at younger age. Oral presentation at the HCMC Open Nutrition Conference on Nutrition and Metabolic Diseases (Ho Chi Minh City, Vietnam) in August 1st, 2012

 • Binh PNT, Abe Y, Tamemoto H, Tien PG, Son LNTD, Hanh TTM, Qui LTK, Diep DTN, Chuyen NV, Maruyama C, Kawakami M. Effect of PPARG2 polymorphism on glucose tolerance in a Vietnamese population. Oral presentation at the HCMC Open Nutrition Conference on Nutrition and Metabolic Diseases (Ho Chi Minh City, Vietnam) in August 1st, 2012

 • Hong TK, Trang NHHD, Binh PNT. Metabolic syndrome: prevalence and the optimal cut-off values of BMI and waist circumference to predict cardiovascular risk factor of adolescents in Ho Chi Minh City Oral presentation at the HCMC Open Nutrition Conference on Nutrition and Metabolic Diseases (Ho Chi Minh City, Vietnam) in August 1st, 2012

 • Binh PNT, Soda K, Kawakami M, Maruyama C, Fukaya S and Abe Y. Effects of arginine and spermine supplementation on lipopolysaccharide-induced bacterial translocation and B-cell apoptosis in Peyer's patches and their association with serum NOx. Poster presentation at the International Conference of Immunology (Kobe, Japan) in August, 2010

 • Binh PNT, Soda K, Kawakami M, Maruyama C, Fukaya S and Abe Y. Effects of spermine, arginine and glutamine supplementation on lipopolysaccharide-induced bacterial translocation and Peyer’s patch morphology. Oral presentation at the International Polyamine Conference (Shizuoka, Japan) in June, 2010

 • Hong TK, Dibley MJ, Sibbritt D, Binh PNT, Trang NHHD, Hanh TTM. Dietary behaviors and overweight/obesity in adolescents of Ho Chi Minh City, Vietnam. Presentation at the 19th International Congress of Nutrition”, October 4-9, 2009, Bangkok, Thailand, published in Annals of Nutrition & Metabolism, 2009, 55 (Suppl 1)

 • Hong TK, Dibley MJ, Sibbritt D, Trang NHHD, Binh PNT, Hanh TTM. Prevalence of the Metabolic Syndrome in adolescents of Ho Chi Minh City, Vietnam. Presentation at the 5th Asia-Oceania Conference on Obesity, February 5, 2009, Mumbai, India

 • Hong TK, Dibley MJ, Sibbritt D, Binh PNT, Relationship between Physical Activity/Inactivity and Overweight Status of Adolescents in Urban Areas of Ho Chi Minh City. Presentation at World Congress on Obesity, September 3 – 8, 2006, Sydney, Australia

 • Hong TK, Dibley MJ, Sibbritt D, Binh PNT, Ho TKL, Hanh TTM, Hung NTK, Loan TTH. Overweight and obesity among adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam in 2004. Poster presentation the National Conference of Public Health (Vietnam) in December, 2005

Dịch vụ
 • Tư vấn chế độ dinh dưỡng theo vòng đời: phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, tiền dậy thì, người cao tuổi…

 • Khám và điều trị suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì, biếng ăn, thiếu vi chất…

 • Xây dựng thực đơn và tư vấn chế độ ăn bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, gout, suy chức năng gan, thận…

 • Khám và tư vấn tiêm chủng

Quá trình đào tạo
 • Tốt nghiệp Đại học Y khoa tại trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch năm 1999

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ về Dinh dưỡng tại trường Đại học Nihon Joshi, Tokyo, Nhật bản năm 2011

 • Được đào tạo thực hành về Dinh dưỡng lâm sàng tại Nhật bản năm 2011

 • Được đào tạo về Lãnh đạo quản lý trong dinh dưỡng do Hội đồng các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á tổ chức năm 2015

 • Tham gia các khóa đào tạo liên tục về Dinh dưỡng lâm sàng do Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu (ESPEN) tổ chức từ 2010 đến nay

Thành viên của các tổ chức
Ngôn ngữ
Khách hàng đánh giá Bác sỹ Phan Nguyễn Thanh Bình:  0 lượt

Điểm trung bình mức độ hài lòng của khách hàng hiển thị bên dưới được lấy từ khảo sát trải nghiệm khách hàng độc lập của phòng Quản lý chất lượng.

Các câu trả lời được đo trên thang điểm từ 1 đến 5 với 5 là điểm tốt nhất tương đương với mức “Rất tốt”.

Các ý kiến nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến khách quan của khách hàng.

 

Hiện không có nhận xét về bác sĩ này.