......

Dược sĩ, Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan

Giới thiệu

Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan là người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược lâm sàng. Tiến sĩ Lan nguyên là Giảng viên bộ môn Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội từ năm 1998 đến năm 2011. Hiện tại, Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và là Trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan tốt nghiệp Dược sĩ cao cấp tại Đại học Dược Hà Nội; bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Đại học Dược Hà Nội và Thạc sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Tổng hợp Nam Úc. Năm 2011, Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội.

Chức vụ

Giám đốc khối Dược Hệ thống Y tế Vinmec - Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Kinh Nghiệm
 • Tháng 10/1995 - 6/1998: Công ty Dược Hà Nội (Hapharco).

 • Tháng 6/1998 - 6/2011: Bộ môn Dược lâm sàng tại trường Đại học Dược Hà Nội.

 • Tháng 1/2012 - nay: Giám đốc khối Dược, Hệ thống Y tế Vinmec và Trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

   

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Các đề tài cấp Bộ:

 • Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng của rifampicin từ hỗn hợp RHZ (2003 – 2005)

 • Nghiên cứu đánh giá tương đương điều trị chế phẩm omeprazol sản xuất trong nước (2005 – 2007)

 • Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học chế phẩm metformin sản xuất trong nước (2006 – 2008)

Ngoài ra, Tiến sĩ. Lan còn tham gia trên 20 công trình nghiên cứu được công bố trong nước và 2 nghiên cứu quốc tế về đánh giá sử dụng thuốc, tương đương sinh học và tương đương điều trị

Các báo cáo chuyên ngành: Tham gia báo cáo tại các hội nghị Dược lâm sàng, Dược bệnh viện trong nước (Hội dược Bệnh viện Hà Nội, Hội dược Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh) và quốc tế (Hội nghị Dược lâm sàng Châu Á và Quốc tế)

Các sách giáo trình tham gia biên soạn:

 • Hóa Dược – Dược lý III - Nhà xuất bản Y học (2007)

 • Dược lâm sàng đại cương - Nhà xuất bản Y học (2006)
Chuyên khoa
Dịch vụ
 • Đảm trách quản lý các bộ phận Dược lâm sàng, kho và cấp phát thuốc nội trú, nhà thuốc ngoại trú, pha chế, nghiệp vụ dược và quản lý dược tại khoa Dược, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và Hệ thống Y Tế Vinmec

 • Đảm bảo vận hành khoa Dược tuân thủ các quy định của Pháp luật, quản lý và đánh giá chất lượng và hiệu quả của nhân viên dược. Đảm trách các vấn đề về ngân sách, mua bán và quản lý thuốc tại Vinmec

 • Phỏng vấn, tuyển dụng và đào tạo, phân công công việc cho nhân viên khoa Dược

 • Thẩm định và phê duyệt các quy trình, quy định và hướng dẫn tại bệnh viện

Quá trình đào tạo
 • 1995: Tốt nghiệp Dược sĩ cao cấp tại Đại học Dược Hà Nội

 • 9/1996 - 1/1999: Học Cao học tại trường Đại học Dược Hà Nội

 • 6/1999 - 4/2001: Học Cao học tại trường Đại học Tổng hợp South Australia – Úc

 • 12/2006 - 2011: Học Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội

Ngôn ngữ