......

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Minh Hương

Giới thiệu

Bác sĩ Hương có kinh nghiệm trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội Tiêu hóa trong đó với với gần 20 năm giữ chức vụ Phó khoa, trưởng khoa Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện tại, là Bác sĩ Nội tiêu hóa - Nội soi tiêu hóa - Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

Chức vụ

Bác sĩ Nội tiêu hóa

Kinh Nghiệm
  • Trưởng, Phó khoa, Bác sĩ điều trị - Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Trung Ương Huế

  • Bác sĩ Nội tiêu hóa Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

Giải thưởng và ghi nhận

Liên tục nhiều năm đạt lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, Được tặng bằng khen của Bộ trưởng bộ Y tế, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Đạt danh hiệu Thầy  thuốc ưu tú

Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Dịch vụ
  • Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa- gan- mật

  • Nội soi tiêu hóa

Quá trình đào tạo
  • Tốt nghiệp chuyên khoa II - Nội tiêu hóa

  • Tốt nghiệp Chuyên khoa I – Nội tiêu hóa

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ - Nội khoa

  • Tốt nghiệp bác sĩ Nội khoa - Đại học Y khoa Huế

  • Chứng chỉ Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Trung Ương Huế

Thành viên của các tổ chức
Ngôn ngữ