......

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hồng Nhật

Giới thiệu

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Hồng Nhật đã có hơn 10 năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh lý tim mạch can thiệp. Bác sĩ từng tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước

Bác sĩ nguyên là bác sĩ can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Trung ương Huế trước khi làm việc tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Vinmec Central Park như hiện nay

Chức vụ

Bác sĩ Tim mạch can thiệp

Kinh Nghiệm
  • 2005- 2017: Khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp Bệnh viện Trung ương Huế

  • 2017- nay: Khoa Nội Tim mạch- Tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

     

Giải thưởng và ghi nhận

 

 

Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Dịch vụ
  • Nội khoa tổng quát
  • Chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch
  • Xét nghiệm thăm dò không xâm lấn
  • Thực hiện các thủ thuật can thiệp tim mạch

 

Quá trình đào tạo
  • 1999-2005: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Huế

  • 2006-2010: Bác sĩ Nội trú nội khoa, Tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Nội khoa

Ngôn ngữ