Thạc sĩ Trần Ngọc Ly

Giới thiệu

Thạc sĩ Trần Ngọc Ly từng là cán bộ trị liệu tâm lý, làm việc tại Phòng khám dự phòng rối nhiễu tâm trí bà mẹ và trẻ em Tuna (năm 2012), sau đó tiếp tục công việc trị liệu tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục PPRAC - Phòng khám Ngọc Minh (năm 2015  - 2016). Hiện là chuyên viên tâm lý tại Trung tâm kỹ thuật cao điều trị bại não và tự kỷ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Chức vụ

Kỹ thuật viên Tâm lý

Kinh Nghiệm
  • Năm 2012: Cán bộ trị liệu tâm lý, làm việc tại Phòng khám dự phòng rối nhiễu tâm trí bà mẹ và trẻ em Tuna

  • Năm 2015  - 2016: Cán bộ trị liệu tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục PPRAC - Phòng khám Ngọc Minh

  • Làm việc tại Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm và Trường Olympia với vai trò cán bộ tâm lý, hỗ trợ giáo viên xây dựng và thực hiện bảng quy tắc trong lớp học, củng cố các hành vi tích cực của học sinh trong lớp theo từng ngày; đánh giá các vấn đề về hành vi cảm xúc của học sinh theo 3 giai đoạn (đầu - giữa và cuối năm học); thu thập thông tin và lập kế hoạch điều trị cho trẻ gặp khó khăn trong học tập. 

  • Chuyên viên Tâm lý của Trung tâm Kỹ thuật cao Điều trị Tự kỷ và Bại não tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp cao học chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và trẻ vị thành niên tại Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngôn ngữ