Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Văn Trí

Giới thiệu

BS Trương Văn Trí tốt nghiệp thạc sĩ tại khoa Y, Đại học Montreal, Canada, hoàn thành chương trình làm chức năng bác sĩ nội trú ngoại thần kinh tại Bệnh viện Saint Luc, Đại học Công giáo Louvain, Bỉ và các chương trình fellowship về phẫu thuật động kinh, thần kinh chức năng, và cột sống tại Trung tâm Trường viện Đại học Montreal, Canada.

Bác sĩ Trương Văn Trí có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Y Dược Huế và từng là Trưởng Đơn vị Phẫu Thuật Thần Kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Ông có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản và trích dẫn  trên các tạp chí y khoa quốc tế có uy tín.

Hiện nay, Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Văn Trí đang giữ chức vụ là Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh chức năng, khoa Ngoại thần kinh - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park.

  Tổng quan
  4.8 trên 5

Chuyên môn

4.8

Thái độ giao tiếp

4.8

Tác phong diện mạo

4.8
  Nhận xét về bác sĩ(7)
Xem chi tiết
Chức vụ

Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh chức năng

Kinh Nghiệm
 • 3/2001 - 10/2018: Giảng viên Đại học Y Dược Huế, phẫu thuật viên Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
 • 12/2016 - 10/2018: Trưởng Đơn vị phẫu thuật thần kinh - BV Đại học Y Dược Huế
 • 12/2021 đến nay: Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh chức năng, khoa Ngoại thần kinh – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
 • Học bổng của Tổ chức ADM, Pháp, 1995
 • Học bổng Nguyễn Trường Tộ của Quỹ Văn hóa - Giáo dục Việt Nam, 1996
 • Học bổng của Hoc Mai Foundation, Đại học Sydney, 2010 
 • Học bổng của Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) Foundation, Canada, 2014 
 • Học bổng tu nghiệp của Hiệp hội Phẫu Thuật Thần Kinh Thế giới (World Federation of Neurosurgical Societies), 2017
 • Giải đặc biệt cho công trình nghiên cứu khoa học tại Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học Y Dược Việt Nam, 2008 
 • Giải nhất cho công trình nghiên cứu khoa học tại Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học Y Dược Việt Nam, 2010
Sách, báo, công trình nghiên cứu

Bài báo quốc tế

 1. Truong VT, Tarek S, Fidaa AS, Graw Maude MC, Ghassan B, Daniel S, Sung-Joo Y, Zhi W. Impact of Obesity on Complications and Surgical Outcomes of Adult Degenerative Scoliosis with Long- Segment Spinal Fusion. Neurochirurgie. 2022 Jan 4;. (Epub ahead of print).

 2. Wang Z, Yuh SJ, Renaud-Charest E, Tarabay B, Gennari A, Shedid D, Boubez G, Truong VT. Cervical Spine Reconstruction with Chest Tube Technique After Metastasis Resection: A Single-Center Experience. World Neurosurg. 2022 Jan;157:e49-e56. 

 3. Truong VT, Al-Shakfa F, Phan P, Newman N, Boubez G, Shedid D, Yuh SJ, Wang Z. Does the Region of the Spine Involved with Metastatic Tumor Affect Outcomes of Surgical Treatments?. World Neurosurg. 2021 Dec;156:e139-e151. 

 4. Nguyen BQ, Tran DDT, Dang TC, Mai TD, Pham HD, Truong VT. Cervical intra-extradural meningioma with en-plaque, dumbbell-shaped, and an unusual calcified pattern in a young patient. Surg Neurol Int.2021;12:454. 

 5. Shen J, McGraw M, Truong VT, Al-Shakfa F, Boubez G, Shedid D, Yuh SJ, Wang Z. C2-C3 vertebral disc angle: An analysis of patients with and without cervical spondylotic myelopathy. Neurochirurgie. 2021 Jul;67(4):346-349. 

 6. Tran DDT, Dinh TPH, Nguyen QB, Mai DT, Truong VT. Spontaneous Resolution of Postoperative Giant Frontal Pseudomeningocele. Asian J Neurosurg. 2021 Apr-Jun;16(2):372-375. 

 7. Truong VT, Shedid D, Al-Shakfa F, Hattou L, Shen J, Boubez G, Yuh SJ, Wang Z. Surgical Intervention for Patients with Spinal Metastasis from Lung Cancer: A Retrospective Study of 87 Cases. Clin Spine Surg.2021 Apr 1;34(3):E133-E140. doi: 10.1097/BSD.0000000000001062. PubMed PMID: 32868534.

 8. Truong VT, Wang Z, Shedid D, Newman N, Mc Graw M, Boubez G. One-stage oblique lateral corridor antibiotic-cement reconstruction for Candida spondylodiscitis in patients with major comorbidities: Preliminary experience. Neurochirurgie. 2021 Apr;67(2):157-164. ( Truong VT and Wang Z share the first authorship)

 9. Truong VT., Al-Shakfa F., Shedid D., Boubez G., Yuh S., Wang Z., Enhanced Visualization of Cervical Vertebra during Intraoperative Fluoroscopy Using a Shoulder Traction Device” Asian Spine J. 2020, August; 14(4):502-506

 10. Truong VT, Tran DD, Dang CT., Collision occurrence of meningioma and astrocytoma: A case report and literature review, Asian Journal of Neurosurgery 2019;14:938-42

 11. Thi Phuoc Yen Tran, Van Tri Truong, Tania Tayah, Alain Bouthillier, Dang Khoa Nguyen, Different localizations underlying cortical gelastic epilepsy: case series and review of literature, Epilepsy & Behavior (2014), 35: 34-41.

 12. Van Tri Truong, Tania Tayah, Alain Bouthillier, Dang Khoa Nguyen, Anterior corpus callosotomy in multistep invasive monitoring and surgery for atonic seizures, Epilepsy & Behavior Case Reports 2 (2014) 11–14.

 13. Philippe Pouliot, Van Tri Truong, Cong Zhang, Simon Dubeau, Dang Khoa Nguyen, Frédéric Lesage, Biophysical Model Estimation from Multispectral Intrinsic Optical Imaging in a Rat Model of Epilepsy, Biomedical Optics and 3-D Imaging, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2012), paper BM4A.2.

 14. Philippe Pouliot, Van Tri Truong, Cong Zhang, Simon Dubeau, Frédéric Lesage, Tight neurovascular coupling in a rat model of quasi-periodic interictal spiking using multispectral optical imaging, Proc. of SPIE Vol. 8412, 841203 (October 23, 2012); doi:10.1117/12.2000717.

 15. V. Vanthuyne, CA. Sibille, V.T. Truong, G. Vaz, C. Raftopoulos, Safety of Intraventricular Pressure Recording in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Patients, Surgical Neurology 72 (2009) 515–529.

 16. Van Tri Truong, Fidaa Al-Shakfa, Nicholas Newman, David Roberge, Giuseppina Laura Masucci, Ghassan Boubez, Daniel Shedid, Sung-Joo Yuh, Zhi Wang “Spinal Metastasis in Multiple Primary Malignancies Involving Lung Cancer—Clinical Characteristics and Survival”, oral presentation at 22nd Annual Scientific Conference of the Canadian Spine Society, February 23-26, 2022, Banff, Alberta, Canada

 17. Truong V.T., Hattou L., Al-Shakfa F., Shedid D., Boubez G., Yuh S., Wang Z., “Surgical Intervention for Patients with Spinal Metastasis from Lung Cancer”, poster presentation at 19th Annual Scientific Conference of the Canadian Spine Society February 27th – March 2nd 2019 Toronto, Ontario, CANADA

 18. Sebaaly A., Truong V.T., Ajjar A., Wang Z., Masucci L., Boubez G, Shedid D, “Anterior Cervical Kyphoplasty for Metastatic Cervical Spine Lesions”, poster presentation at 19th Annual Scientific Conference of the Canadian Spine Society February 27th – March 2nd, 2019 Toronto, Ontario, CANADA

 19. Van Tri Truong, Elsa Magro, France Berthelet, Michel W Bojanowski , “Spinal Cervical Meningioma without Dural Attachment  in Multiple Meningiomas of  Different Histo-pathological Features”, poster  presentation at American Association of Neurological Surgeons Annual Scientific Meeting, May 2-6, 2015 Washington DC, USA.

Báo cáo ở Việt Nam

 1. Trương Văn Trí, Trần Thị Phước Yên, Phạm Thanh Nhân, Trần Đức Duy Trí, Nguyễn Thanh Minh, “Kết quả ban đầu phẫu thuật điều trị động kinh kháng trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế”,  Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh,  số 6 (2017): 325-330.Báo cáo ở Việt Nam
 2. Trương Văn Trí, Phạm Thanh Nhân, Huỳnh Nguyên Minh, Nguyễn Thanh Minh, Trần Đức Duy Trí, “U màng não trong não thất: báo cáo hai trường hợp”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 (2017): 322-324.

 3. Nguyễn Thanh Minh, Trần Đức Duy Trí, Trương Văn Trí, “Phẫu thuật vi phẫu điều trị u dây thần kinh số VIII tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế”,  Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 (2017): 303-309.

 4. Phạm Thanh Nhân, Trương Văn Trí, Trần Đức Duy Trí, Nguyễn Thanh Minh, “Đánh giá kết quả điều trị trượt đốt sống bằng phương pháp phẫu thuật TLIF”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 (2017): 310-316.

 5. Trương Văn Trí, Trần Đức Thái, Nguyễn Thanh Minh, Trần Đức Duy Trí, “Kết quả điều trị u màng não tồn dư hoặc tái phát bằng dao gamma”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 704 (2011): 311-322.

 6. Trương Văn Trí, Trần Đức Thái, Nguyễn Thanh Minh, “Kết quả điều trị u dây thần kinh số VIII bằng dao gamma”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 669 (2010): 472-484.

 7. Trương Văn Trí, Trần Đức Thái, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Công Quỳnh, “ Kết quả điều trị u vùng tuyến tùng bằng dao gamma”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 669 (2010): 233-245.

 8. Trương Văn Trí, Trần Đức Thái, Nguyễn Thanh Minh, “ Đánh giá kết quả ban đầu điều trị u màng não bằng dao gamma tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 658 (2009):132-143.

 9. Trương Văn Trí, Trần Đức Thái, Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Thanh Minh, “Đánh giá kết quả điều trị dị dạng động tĩnh mạch não bằng dao gamma tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 606-607 (2008): 211-221.

 10. Trương Văn Trí, Trần Đức Thái, Nguyễn Thanh Minh, “ Đánh giá kết quả phẫu thuật u não tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 570 (2006): 64-72.

 11. Trương Văn Trí, Trần Đức Thái, Nguyễn Thanh Minh, “Đánh giá kết quả điều trị não úng thủy bằng shunt VP tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 567 (2006): 411-421.

 12. Trương Văn Trí, Lê Đình Khánh, Nguyễn Khoa Hùng, “Đánh giá kết quả điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể”, Tạp chí Y học Thực Hành Việt Nam, số 556 (2002): 312-319.

Dịch vụ
 • Chẩn đoán và phẫu thuật điều trị động kinh
 • Chẩn đoán và phẫu thuật điều trị rối loạn vận động
 • Chẩn đoán và phẫu thuật điều trị đau thần kinh mạn tính
 • Chẩn đoán và điều trị chấn thương sọ não và cột sống
 • Chẩn đoán và điều trị bệnh lý thoái hoá cột sống 
 • Chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật bệnh lý u não, u tuỷ, và u cột sống
 • Chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật mạch máu não trong co giật nửa mặt
 • Chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật mạch máu não trong đau dây thần kinh V
 • Điều trị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm thắt lưng, hẹp ống sống bằng phương pháp tiêm corticoid
Quá trình đào tạo
 • Bằng cấp chuyên môn: 
 • 08/2000: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y khoa Huế, Việt Nam
 • 08/2010: Thạc sĩ ngoại khoa, Đại học Y Dược Huế, Việt Nam
 • 04/2015: Thạc sĩ khoa học thần kinh (neuroscience), khoa Y - Đại học Montreal, Canada
 • Tu nghiệp:
 • 09/2002 - 09/2003: Chuyên khoa sơ bộ Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 10/2004 - 03/2005: Tu nghiệp Ngoại thần kinh, Bệnh viện Erasme và Bệnh viện St Luc, Brussels, Bỉ
 • 02/2008 - 02/2009: Bác sĩ nội trú Ngoại thần kinh, Bệnh viện St Luc, Đại học Công giáo Louvain, Brussels, Bỉ
 • 06/2010 - 09/2010: Tu nghiệp Ngoại thần kinh, Bệnh viện Prince of Wales, Sydney, Australia
 • 07/2013 - 06/2015: Fellow phẫu thuật động kinh, Trung tâm Trường Viện Đại học Montreal, Đại học Montreal, Canada
 • 03/2017 - 05/2017: Fellow phẫu thuật thần kinh tại Đại học Y khoa Nữ sinh Tokyo, Nhật Bản
 • 07/2018 - 03/2021: Fellow phẫu thuật thần kinh chức năng và phẫu thuật cột sống, Trung tâm Trường Viện Đại học Montreal, Đại học Montreal, Canada
Thành viên của các tổ chức
Khách hàng đánh giá Bác sỹ Trương Văn Trí:  80 lượt

Điểm trung bình mức độ hài lòng của khách hàng hiển thị bên dưới được lấy từ khảo sát trải nghiệm khách hàng độc lập của phòng Quản lý chất lượng.

Các câu trả lời được đo trên thang điểm từ 1 đến 5 với 5 là điểm tốt nhất tương đương với mức “Rất tốt”.

Các ý kiến nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến khách quan của khách hàng.

Tổng quan
  4.8 trên 5

Chuyên môn

4.8

Thái độ giao tiếp

4.8

Tác phong diện mạo

4.8
Chi tiết lượt đánh giá
5    
  63 đánh giá
4    
  17 đánh giá
3    
  0 đánh giá
2    
  0 đánh giá
1    
  0 đánh giá