......

Dịch vụ phẫu thuật tim mạch

STT

TÊN DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)

1

Phẫu thuật tim kín loại 1

50.000.000

2

Phẫu thuật tim kín loại 2

65.000.000

3

Phẫu thuật tim hở loại 1

80.000.000

4

Phẫu thuật tim hở loại 2 không có van tim

100.000.000

5

Phẫu thuật tim hở loại 2 có van tim

90.000.000

6

Phẫu thuật tim hở loại 3

120.000.000

Bài viết này được viết cho người đọc tại Hồ Chí Minh.

525 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Chủ đề: Tim mạch
Bài viết liên quan