Gói thu thập và xử lý máu cuống rốn

Gói thu thập và xử lý máu cuống rốn

Việc lưu trữ máu cuống rốn ở Vinmec để dự phòng điều trị các bệnh hiểm nghèo đang được xem là lựa chọn thông minh, mang lại lợi ích cho chính con yêu cũng như người thân trong gia đình.