......

Chụp MRI các tạng và vùng chậu

Hình ảnh Chụp MRI các tạng và vùng chậu

Tổng quan về Chụp MRI các tạng và vùng chậu

  • Tên khoa học: Chụp MRI các tạng và vùng chậu

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Cộng hưởng từ là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có độ phân giải tổ chức cao nên được áp dụng nhiều cho các bệnh lý vùng chậu. Thông thường chụp các chuỗi xung không tiêm thuốc đối quang từ cũng đủ để chẩn đoán. Đánh giá sự cấp máu của tổn thương thì cần chụp có tiêm thuốc đối quang từ (gadolinium) do chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.