......

Định lượng 25OH Vitamin D (D3)

Hình ảnh Định lượng 25OH Vitamin D (D3)

Tổng quan về Định lượng 25OH Vitamin D (D3)

  • Tên khoa học: Định lượng 25OH Vitamin D (D3)

  • Tên thường gọi: Xét nghiệm định lượng Vitamin D huyết tương 

Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Định lượng 25OH Vitamin D (D3) là xét nghiệm định lượng chất chuyển hóa 25-hydroxyvitamin (Vitamin D3). 25-hydroxyvitamin D3 là dạng lưu hành chủ yếu của Vitamin D trong cơ thể và là thông số tốt nhất thể hiện tình trạng vitamin thực sự của bệnh nhân. Chức năng sinh học chính của vitamin D là duy trì nồng độ calci và phospho trong máu bình thường liên quan đến sự khoáng hóa xương. Vitamin D cũng ảnh hưởng đến biểu hiện của hơn 2.000 gen, bao gồm cả những gen chịu trách nhiệm về điều hòa sự tăng sinh của tế bào, sự biệt hóa tế bào, sự chết tế bào theo chương trình  (apoptosis) và sự tạo thành mạch. Vitamin D có các tác dụng điều biến miễn dịch sâu sắc, nhiều tình trạng bệnh lý có liên quan với tình trạng thiếu Vitamin D3.

Nồng độ 25-Hydroxy vitamin D3 huyết tương được định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang (electrochemiluminescence immunoassay) với máy phân tích miễn dịch Elecsys cobas e.