......

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM

Hình ảnh Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM

Tổng quan về Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM

  • Tên khoa học: Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM) là sử dụng hệ thống phân tích đàn hồi đồ cục máu ROTEM để chẩn đoán và định lượng về tình trạng đông máu của mẫu máu. Hệ thống ghi lại những thay đổi động học của mẫu máu toàn phần đã citrat hóa trong suốt quá trình hình thành cục máu cũng như khi cục máu mẫu co lại và/hoặc ly giải (bị phá vỡ). Các thông số khác nhau của sự đông máu được đo đạc, phân tích, theo dõi, tính toán và lập thành biểu đồ để phục vụ cho mục đích đó. Biểu đồ sẽ phản ánh các kết quả sinh lý học khác nhau, các kết quả này mô tả sự tương tác giữa các thành phần như các yếu tố đông máu và các chất ức chế, fibrinogen, thrombocytes và hệ thống fibrinolysis. Hơn nữa, hiệu quả của thuốc tác động đến sự cầm máu, các chất chống đông máu nói riêng cũng có thể được xác định.