......

Nội soi ruột non bóng đơn

Hình ảnh Nội soi ruột non bóng đơn

Tổng quan về Nội soi ruột non bóng đơn

Tên khoa học: Nội soi ruột non bóng đơn

Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Phẫu thuật nội soi ruột non bằng bóng đơn được phát minh nhằm hạn chế thăm khám ruột non, vì các máy nội soi thông thường chỉ có thể quan sát được đến tá tràng, nội soi ruột non bóng đơn đi đường miệng có thể đưa xuống tới góc Treitz và đi sâu xuống tới 80 cm. Nội soi ruột non bóng đơn đi qua hậu môn có thể khắc phục hạn chế của nội soi đại tràng, có thể vào sâu khảo sát ruột non qua van hồi manh tràng